Groen Horebeke stelt aanplant van bedankingsboom voor ere-inwoners voor. Tegelijk zoeken ze de eerste vrouwelijke ere-burger.

 

“Het planten van een boom voor een bepaalde gebeurtenis is een oud gebruik en zit vaak vol symboliek. Zo was het vroeger de gewoonte om bij de geboorte van een kind de placenta te begraven en daarop een boom te planten.
Kind en boom zouden samen voorspoedig opgroeien dacht men.

En in bepaalde streken bestaat nog steeds de gewoonte om een boom te planten om iemand te eren. Zo bijvoorbeeld in Zuid-Limburg waar men de schutterskoning viert met de aanplant van een den.”
Aan het woord is Bart Van de Water, Groen gemeenteraadslid in Horebeke.

“Groen Horebeke stelt voor om naar aanleiding van de benoeming van Dhr.Jozef  Browaeys en Dhr. Robert De Meuleneire tot respectievelijke ere-burgemeester en ere-schepen een boom aan te planten.
Maar ook voor de twee ere-burgers van onze gemeente, wielrenner Peter van Petegem en kunstenaar Patrick van Caeckenbergh stellen we voor om een boom aan te planten. Vier bomen in totaal als erkenning voor hun inzet voor de gemeente ” zegt Bart Van de Water.

“Deze bomen kunnen elk apart worden geplant op een bijzonder locatie. Zo krijgen ze een bijzondere plaats in het dorp.
Bijvoorbeeld op het nieuw aan te leggen kerkplein te St-Maria-Horebeke   of bij de heraanleg van de Ketse.
Door de aanplant van deze bomen krijgen niet alleen herinneringen een plek in ons dorp maar kunnen we ook een bijdrage leveren aan een groener, aangenamer, klimaatbestendig dorp voor deze en de volgende generaties. En misschien is de aanplant wel een start van een echt, ambitieus vergroeningsbeleid voor onze gemeente.”

Tot slot doet Groen een oproep om tegelijkertijd op zoek te gaan naar een eerste vrouwelijke ere-burger om zo een bestaand onevenwicht recht te trekken.

X