Zottegems oud-vredegerechtsgebouw heeft een nieuwe eigenaar

Teneinde te voorkomen dat de leegstaande villa op middellange termijn helemaal zou verloederen en vervallen, besloot eerst het college van burgemeester en schepenen om het voormalige vredegerechtsgebouw aan de Grotenbergestraat 54 in Zottegem openbaar te verkopen, en daarna werd hiervoor in de gemeenteraadszitting van 18 mei het licht helemaal op groen gezet. Zodoende werd op dinsdag 15 september ll. in de stedelijke feestzaal Bevegemse Vijvers een openbare verkoop gehouden maar op die zitdag werd slechts een bod van 560.000 euro uitgebracht, dat wegens te laag niet weerhouden werd. In het schattingsverslag was de waarde van de villa en omliggende tuin, met een gezamenlijke kadastrale oppervlakte van7.551,72 m ², bepaald op 635.000 euro.

Zoals op voorhand voorzien, werden er opnieuw kijkdagen georganiseerd en zou daarna de verkoop verlopen via de website www.biddit.be van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Kandidaat-kopers konden op deze site elektronisch een (bindend) bod doen van maandag 9 november om 14 uur tot dinsdag 17 november om 14 uur en het hoogste bod dat hierbij werd uitgebracht, is nu door het stadsbestuur aanvaard. Op onze vraag naar het aankoopbedrag en de naam van de koper antwoordde schepen van patrimonium Evelien De Both dat “de initi ële bieding van 560.000 euro ruim overschreden werd” en dat het gebouw “aan Zottegemnaars” verkocht is. Uit een andere bron vernamen wij dat vastgoedmakelaar Juno de nieuwe eigenaar is.

Het verkochte gebouw werd van in de jaren ’70 door de Federale Overheidsdienst Justitie gebruikt als onderdak voor het vredegerecht maar sinds deze lagere rechtbank in 2017 naar buurgemeente Herzele verhuisde, staat het leeg. Aan de (ver)koop is de uitdrukkelijke voorwaarde gekoppeld dat gebouw en tuin moeten behouden blijven en niet mogen gebruikt worden voor de ontwikkeling van een nieuwbouwproject. Het verkavelen van de tuin en het bouwen van appartementen is dus niet toegelaten. Het gebouw mag niet volledig worden afgebroken, ook niet voor heropbouw. Een zwembad in de tuin en een beperkt bijgebouw zijn eventueel wel mogelijk. Ook is het toegelaten in het gebouw kantoren in te richten en er een horecazaak of vrij beroep uit te oefenen.

X