Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

° In een vroeger NUUS-artikel (zie via deze link) kon/kan u lezen over de aankoop van nog een laatste aantal stukken grond waartoe de gemeenteraad besliste met het oog op de nieuwe sociale woonwijk die de Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen in samenwerking met de stad wil realiseren aan en in de omgeving van de Zwartestraat in Velzeke. De eerste fase van de voorziene 145 wooneenheden zou tegen 2024 klaar moeten zijn voor verkoop/verhuur maar dit mag niet laten veronderstellen dat met de werken al binnenkort kan of zal gestart worden. Er moeten immers eerst ook nog verder archeologische opgravingen op het bouwterrein uitgevoerd worden (de helft ervan, ca. 3 ha, werd al in 2006 onderzocht).

° Zoals ieder jaar heeft de stad aan elke school 100 kg strooizout (4 zakjes van 25 kg; kostprijs 11,50 euro incl. btw) ter beschikking gesteld om het voetpad ter hoogte van de schoolingang sneeuw- en ijzelvrij te maken. In totaal komen 21 scholen uit zowel het lager als middelbaar onderwijs hiervoor in aanmerking (totale kostprijs dus 241,50 euro). Behalve voor de stedelijke scholen wordt er geen extra strooizout meer bijgeleverd.

° Ingevolge de coronapandemie heeft de wekelijkse dinsdagmarkt in het stadscentrum tijdens de maanden maart en april van het eerste semester 2020 niet plaatsgevonden. Ook in dit tweede halfjaar was dit gedurende vier weken het geval. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om aan de marktkramers op hun factuur voor het tweede semester van dit jaar een vermindering van drie maanden standplaatsvergoeding toe te kennen.

° Op verzoek van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wordt uit de stadskas 2.000 euro bijzondere noodhulp geschonken aan het solidariteitsproject S-EAU-S van vzw Sahel voor de heropbouw van Niger, dat samen met nog andere Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara sinds juni van dit jaar getroffen wordt door enorme wateroverlast en zware overstromingen.