Aangepaste openingstijden in postkantoor Zottegem

In deze eindejaarsperiode, met de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar, zullen in het Bpostkantoor aan de Hoogstraat 67 in Zottegem speciale openingstijden van toepassing zijn.

Uiteraard zullen de loketten op die beide feestdagen zelf gesloten zijn maar daags vóór Kerstmis en daags vóór Nieuwjaar zal dit in de namiddag eveneens het geval zijn. Op de donderdagen 24 en 31 december zal men er dus alleen tussen 9u30 en 12u30 terechtkunnen. Ook op Tweede Kerstdag, zaterdag 26 december, zullen de loketten dicht blijven. Op zaterdag 2 januari daarentegen zal het postkantoor w él toegankelijk zijn, zoals normaal van 9u30 tot 13 uur.

X