Zes Zottegemse events krijgen gedeeltelijke ‘coronasubsidie’

Het is zo dat door het Zottegemse stadsbestuur in de meerjarenplanning ook subsidies voorzien zijn voor een aantal lokale evenementen zoals muziekfestivals en sportwedstrijden die jaarlijks terugkeren en een vaste plaats hebben op de Zottegemse activiteitenkalender maar die ingevolge de federale en lokale maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie, dit jaar niet konden plaatsvinden. Daardoor misliepen de organisatoren ervan het nodige deel van hun inkomsten om de vaste kosten die zij hebben, te kunnen recupereren.

Teneinde het voortbestaan van deze evenementen niet in het gedrang te brengen, heeft het stadsbestuur beslist om aan de desbetreffende organisaties alsnog een derde van het normaal voorziene subsidiebedrag toe te kennen. Zo krijgen vzw Rock Zottegem 3.600 euro, vzw Bombelbas en vzw Lootgenoot (Dunkfestival) elk 500 euro en vzw Free Entrance (More Blues Festival) 666 euro.

Verder worden ook nog twee sportevenementen met een ‘coronasubsidie’ ondersteund. Het Koninklijk Sportverbond Strijpen dat al meer dan twintig jaar gastheer is voor de slotrit van de internationale wielerwedstrijd Driedaagse van Axel voor juniores, krijgt welgeteld 83,33 euro. Daarnaast is voor vzw Zottegemse Wielerclub een speciale regeling getroffen. Bij een eerdere beslissing dd. 24 februari werd immers op de rekening van deze wielerclub die de Egmont Cycling, de vroegere Grote Prijs stad Zottegem, op de slot(dins)dag van de augustuskermis organiseert, reeds een subsidie van 35.000 euro overgeschreven in het vooruitzicht van de editie die dus echter dit jaar niet kon doorgaan. Die subsidie wordt nu — op papier — ingetrokken maar de wielerclub moet niets terugbetalen: een derde ervan, zijnde 11.666,67 euro, wordt nu toegekend als ‘coronasubsidie’ en het resterende bedrag van 23.333,33 euro wordt beschouwd als een voorschot van de subsidie voor de organisatie van de Egmont Cycling 2021.