Nieuw zebrapad aan kruispunt Godveerdegemstraat/Acacialaan

Bij het Zottegemse stadsbestuur vielen alsmaar vaker aanvragen in de bus — vooral sinds de Godveerdegemstraat een gemeenteweg is geworden — om op deze straat ter hoogte van het kruispunt met de Acacialaan in Bevegem een oversteekplaats voor voetgangers te voorzien. De nabije aanwezigheid van het AZ Sint-Elisabeth, de nieuwe woonwijk Lelie, De Hoop (dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel) en De Bron (assistentiewoningen + zorghotel) is er zeker niet vreemd aan dat de laatste tijd veel meer voetgangers de Godveerdegemstraat op die plaats (moeten) dwarsen. Mede omdat de dichtstbijgelegen oversteekplaats voor voetgangers zich een eindje verderop bevindt aan de inrit naar de hoofdingang van het Sint-Elisabethziekenhuis, is nu besloten om ook vlakbij het kruispunt met de Acacialaan een oversteekplaats te voorzien.

De nieuwe oversteekplaats zal bovendien infrastructureel ingericht worden om ze, samen met de nodige verkeersborden, voldoende zichtbaar te maken in het straatbeeld en de voetgangers zo veel mogelijk te beschermen. Het zebrapad zelf zal aangebracht worden naast (kant kruispunt) de bestaande vluchtheuvel rechtover de woningen nrs. 132 en 134 die dus behouden blijft. Aan de andere zijde van het zebrapad zal een extra verkeerseilandje aangelegd worden (op de foto in het rood). Ter hoogte van het zebrapad zullen de boordstenen van de trottoirs aangepast worden teneinde de oversteekplaats ook voor personen met een beperking toegankelijk te maken. Aan de hoek Godveerdegemstraat/Acacialaan zal het voetpad een beetje verlengd worden zodat het aanliggende deel van laatstgenoemde straat minder breed wordt. Verwacht wordt dat door deze ingreep ook het inrijverbod dat geldt in de Acacialaan richting Kastanjelaan (uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers A) minder zal genegeerd worden.

X