ingezonden foto gemeente Merelbeke Maarten Muller

Bergwijkbrug sluit met symbolische laatste oversteek

Vanmorgen om 7 uur is de Bergwijkbrug afgesloten voor alle verkeer

Vanmorgen om 7 uur is de Bergwijkbrug afgesloten voor alle verkeer en zijn meteen ook de voorbereidende werken voor de afbraak gestart. Met een bescheiden sluitingsmoment werd afscheid genomen van de brug die 63 jaar dienst deed.

ingezonden foto gemeente Merelbeke Maarten Muller

Al sinds de zomer van vorig jaar wordt er gewerkt ter hoogte van de Bergwijkbrug, die over de Ringvaart loopt in het verlengde van de Fraterstraat. Bovendien is de nieuwe brug al even in opbouw naast de huidige. Maar nu is de brug zelf dus ook uit dienst genomen. In eerste instantie zullen enkel beperkte afbraakwerken plaatsvinden, ter voorbereiding van de eigenlijke sloop die in het weekend van 15 januari gepland staat. Als alles goed gaat, zal de nieuwe brug tegen eind september in gebruik worden genomen. De bestaande Bergwijkbrug ligt er sinds 1957. Ze is ontworpen door Dani ël Vandepitte, een voormalig ingenieur, die ook professor en rector aan de UGent was. In ingenieursmiddens staat hij bekend als een autoriteit inzake bruggen. Niet alleen de Bergwijkbrug is van zijn hand: hij stond in voor het ontwerp en de coördinatie van de bouw van nog 24 andere bruggen over de Ringvaart.

Uit eerbetoon voor wat hij betekent heeft, was Frank Vandepitte, zoon van Dani ël Vandepitte en ook zelf ingenieur van opleiding, aanwezig op het sluitingsmoment van de Bergwijkbrug. Samen met burgemeester Filip Thienpont, schepen van Openbare Werken Pascal Rousseaux en schepen van Mobiliteit Luc Van Huffel maakte hij de laatste oversteek over de brug. Aansluitend werden de kniptangen bovengehaald om de afbraak in te luiden. “Deze brug heeft lang zijn nut bewezen, maar voldoet niet meer aan de hedendaagse normen”, aldus schepen Pascal Rousseaux. “Zeker voor fietsers was het hier verre van ideaal. De nieuwe brug zal een grote verbetering zijn voor hen. Op de brug zelf komt er een dubbelrichtingsfietspad. Ook de fietspaden aan de oevers en de aansluitingen met de brug worden verbeterd.”“De nieuwe brug zal dubbel zo breed zijn als de oude. Zo is er plaats voor een comfortabele wandelzone en komen er drie rijstroken voor het gemotoriseerd verkeer. Dat maakt dat de doorstroming in zijn geheel veel beter zal zijn”, vult schepen Luc Van Huffel aan. “Maar voor het zover is, zullen we even op de tanden moeten bijten en er enige hinder moeten bijnemen. We hebben wel heel wat maatregelen getroffen om die hinder tot een minimum te beperken.”

Tot slot wil het lokaal bestuur Merelbeke ook nog eens alle betrokken partners bedanken. “Zonder de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer en de Provincie Oost-Vlaanderen hadden we dit project niet kunnen realiseren. We hadden deze projectpartners er vandaag graag bij gehad, maar omwille van de coronamaatregelen kozen we bewust voor een bescheiden sluitingsmoment. Hopelijk kunnen we de opening van de nieuwe brug met meer luister vieren”, besluit burgemeester Filip Thienpont.

X