Versoepelde maatregelen voor outdoor-activiteiten en kunstonderwijs – vanaf 1 januari 2021 tot en met 15 januari 2021

De gemeenten Sint-Lievens-Houtem en Herzele van deze politiezone troffen begin december uniforme strengere maatregelen in een burgemeesterbesluit van 9 december 2020. Aangezien de cijfers gunstig evolueren is het aangewezen om geleidelijk aan de activiteiten voor -13-jarigen te hervatten.

In het  burgemeesterbesluit van 29 december 2020  werden de maatregelen met betrekking tot outdoor-activiteiten en kunstonderwijs voor -13-jarigen versoepeld:

 • Outdoor-activiteiten voor -13-jarigen  kunnen weer worden opgestart. Het betreft sport- en cultuuractiviteiten maar ook activiteiten in het kader van de jeugdbeweging. Er worden dus geen strengere maatregelen meer opgelegd dan opgenomen in het Ministerieel besluit.
 • Voor binnenactiviteiten voor sport, jeugd- en cultuur verandert er momenteel niets. De  strengere maatregelen  blijven dus van toepassing. De situatie zal tegen 15 januari 2021 herbekeken worden. Indien de cijfers gunstig evolueren, kunnen ook de binnenactiviteiten voor sport, jeugd- en cultuur terug worden toegestaan voor -13-jarigen.
 • Voor het  kunstonderwijs  worden er geen strengere maatregelen meer opgelegd. Hier wordt het protocol kunstonderwijs voor -13 jarigen gevolgd.

Deze maatregelen gingen in op  vrijdag 1 januari 2021  en gelden tot en met  vrijdag  15 januari 2021.

Deze maatregelen blijven ongewijzigd:

 • Binnensport.  Alle indoor-sportinrichtingen  of delen van inrichtingen, zowel private als publieke,  worden  gesloten voor alle leeftijden, behalve voor onderwijsactiviteiten en voor de buitenschoolse kinderopvang.
 • Alle indoor cultuurinfrastructuur,  cultuurinrichtingen of delen van inrichtingen met een openbaar karakter (waaronder CC De Steenoven, de Wattenfabriek, jeugdhuis de Wattage, …), openbare en private feestzalen, parochiezalen en soortgelijke inrichtingen zijn  gesloten  voor alle activiteiten met uitzondering van (kunst-)onderwijsactiviteiten voor -13-jarigen en studieactiviteiten voor +13-jarigen (blokspot).
 • De  gemeentelijke bibliotheek  is gesloten voor het publiek, maar organiseert zich in afhaal-modus en promoot deze service.
 • Occasionele verkopen: occasionele verkopen met een  niet-commercieel karakter  aan huis of door middel van afhaal worden  verboden  evenals alle handelingen ter (voor)bereiding en levering van deze verkopen.
  Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing op:

  • De handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking.
  • Bedelingen en afhalingen georganiseerd door de lokale overheid of door humanitaire organisaties uitsluitend in kader van humanitaire hulp voor mensen in precaire situaties na voorafgaandelijke goedkeuring door de lokale overheid.
  • Verkopen die (voor)bereid worden door een professionele aanbieder en die afgehaald worden bij of geleverd worden door een professionele aanbieder.

https://www.herzele.be/Versoepelde-maatregelen-outdoor-activiteiten-en-kunstonderwijs

X