Open Vld plus pleit voor voldoende grote regio’s met slagkracht

Reactie op keuze en stellingname CD&V/N-VA

Open Vld plus Oosterzele neemt kennis van de communicatie dat de CD&V/N-VA-fractie namens het gemeentebestuur aan de provinciegouverneur en aan Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers heeft laten weten om in het dossier rond regiovorming te kiezen voor de Vlaamse Ardennen. CD&V en N-VA vinden het de meest logische stap om vooral het landelijk karakter van Oosterzele te bewaren. ‘De bovenlokale samenwerking moet gericht zijn op de Vlaamse Ardennen’, klinkt het bij de meerderheid. Open Vld plus Oosterzele reageert op deze keuze en stellingname van CDV/N-VA. Open Vld plus Oosterzele neemt een ander standpunt in. ‘Voor Open Vld plus Oosterzele is het duidelijk: ‘In het huidige voorstel wordt Oost — Vlaanderen al opgedeeld in 4 regio’s. Nog verkleinen zorgt voor meer verrommeling. We moeten net gaan naar regio’s die voldoende groot zijn om slagkracht te hebben. Tijdens de COVID — crisis hebben we gezien dat een goede provinciale samenwerking net veel voordelen kan bieden. Niet te kleinschalig gaan is dus een belangrijk aandachtspunt’, duidt Filip Michiels. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

‘De keuze tot welke regio Oosterzele wil behoren is geen vrijblijvende oefening, het gaat om een heel belangrijke hertekening van de bestuurlijke kaart van Vlaanderen en van de manier waarop in de toekomst zal worden gewerkt. Bij een regioafbakening, die natuurlijk een zekere exclusiviteit betekent voor elke gemeente — kan men immers geen lid zijn van twee regio’s. Oosterzele maakt nu deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden en wordt daarmee voor een keuze geplaatst. We moeten oordelen waar onze toekomst ligt en in welk verband wij zullen samenwerken. De Vlaamse Regering, met minister Bart Somers (Open Vld) wil dit van onderuit opbouwen. Geen schijnparticipatie. Maar de CD&V/N-VA fractie nam een beslissing, zonder te overleggen binnen de gemeenteraad’, weet Filip Michiels.

Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels: ‘De keuze én de stellingname van de CD&V/N-VA fractie vraagt bovendien debat. Oosterzele is voor samenwerking op belangrijke gebieden nu voor verschillende zaken gericht op Gent. De gemeente Oosterzele ligt binnen de politiezone Rhode & Schelde. Daarin participeren naast Oosterzele ook Melle, Merelbeke en Destelbergen. 3 van de 4 gemeenten zullen tot de regio Gent behoren, enkel Oosterzele (met de keuze van CD&V/N-VA) dus niet. Inzake brandweer werkt Oosterzele samen binnen zone Centrum (Regio Gent). Recent besliste CD&V/N-VA om een afzonderlijke gemeenteraadscommissie op te richten om de werking hiervan te evalueren, wellicht met de intentie om over te stappen richting zone Vlaamse Ardennen. Daarnaast is ook bijvoorbeeld de samenwerking binnen Crematorium Westlede, binnen Veneco, binnen Erfgoedcel Viersprong… grotendeels gericht op gemeenten die momenteel onder de regio Gent zouden vallen. Ook werk-gerelateerd trekken veel inwoners richting Gent…

Affiniteit met Aalst en Ninove?
‘Oosterzele maakt momenteel deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, binnen verschillende regio’s. Verschillende van deze verbanden waar men al jarenlang goed binnen samenwerkt. CD&V/N-VA geeft aan dat “de prioriteiten in bijvoorbeeld Aalst, Ninove of Denderleeuw anders zijn dan de prioriteiten in Oosterzele”. Toch maakte CD&V/N-VA de keuze om actief én versterkt in te zetten op samenwerking inzake streekontwikkeling binnen Solva, die net de regio Zuid-Oost-Vlaanderen vormt. M ét 21 gemeenten, waaronder Aalst, Ninove en Denderleeuw. Ook rond afvalbeleid werkt Oosterzele binnen Ilva al jaar en dag samen met de gemeenten Aalst, Ninove en Denderleeuw. Meer nog. Enkele jaren geleden besliste CD&V/N-VA plots te gaan samenwerken met de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) Denderstreek. Tot het werkingsgebied van deze SHM behoren onder meer net Aalst, Denderleeuw, Ninove,… Ook binnen een bredere regio kan de kaart getrokken worden van een landelijk beleid, zonder aandacht te verliezen voor de economische uitdagingen voor onze inwoners én ondernemers. Dat maakt duidelijk dat een debat noodzakelijk is/was’, besluit Filip Michiels. Reporter 17

 

X