Corona: bijkomende strengere maatregelen worden niet verlengd.

De intergemeentelijke veiligheidscel heeft op 11 januari 2021 beslist om de bijkomende beperkingen die Sint-Lievens-Houtem en Herzele hebben opgelegd in het kader van de bestrijding van het coronavirus, niet te verlengen.

“ Dit werd beslist aangezien wij momenteel geen hogere besmettingsgraad meer hebben dan de omliggende gemeenten”, verklaart burgemeester Van Tittelboom. Deze maatregelen liepen tot en met 15 januari 2021 en werden genomen bovenop de federale maatregelen. Deze federale maatregelen blijven nu uiteraard wel van kracht.

Concreet betekent dit het volgende:


Binnenactiviteiten voor -13-jarigen zijn terug mogelijk.

Voor de -13-jarigen kunnen de binnen-activiteiten van sport, cultuur, jeugd en het kunstonderwijs terug plaatsvinden, mits het volgen van de geldende protocollen binnen de sector. Het deeltijds kunstonderwijs voor +13-jarigen kan ook hervat worden vanaf 18 januari, eveneens mits het volgen van de voor hen geldende protocollen.

De bibliotheek blijft via afhaalservice werken.

De bib blijft gesloten voor het publiek, maar is bereikbaar via afhaalservice. Dit al zeker tot het einde van de krokusvakantie.

 

Verenigingen kunnen verder alleen take away of leveringen organiseren via professionele cateraar.  

Verenigingen die conform de federale maatregelen afhaaleetfestijnen of leveringen willen organiseren, kunnen dit alleen doen mits goedkeuring van de gemeentelijke veiligheidscel. De verenigingen moeten deze activiteiten aanvragen bij de dienst veiligheid via de formulieren op https://www.herzele.be/evenement-of-activiteit-aanvragen. Alsook het Covid Event Risk Model (CERM) moeten worden ingevuld.

Gelet op de geldende federale maatregelen moeten verenigingen die dergelijke afhaaleetfestijnen organiseren, beroep doen op een professionele cateraar. Hulp hierbij door leden van de vereniging is beperkt volgens de geldende federale maatregelen en dus beperkt tot vier personen buiten.

Verenigingen die hierover vragen hebben, kunnen terecht bij de dienst veiligheid: T 053 60 70 78, veiligheid@herzele.be.

X