Oppositiepartij Forza Ninove vraagt dat de vrijwillige brandweermannen van Ninove ook sociale voordelen krijgen, net als de beroepsbrandweerlui

Onlangs keurde de gemeenteraad van Ninove de aansluiting goed bij de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale besturen in Vlaanderen (GSD-V). Deze organisatie zorgt ervoor dat onder andere het stadspersoneel kan genieten van een uitgebreide reeks sociale voordelen. Dezelfde voordelen gelden ook voor het beroepspersoneel van de Hulpverleningszone Zuid- Oost-Vlaanderen, zeg maar onze pompiers en ambulanciers.

De voordelen die aangeboden worden zijn zeer uitgebreid en gaan van premies bij belangrijke gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, huwelijk of samenwoning, pensioen en overlijden, tot het terugbetalen van een deel van gemaakte medische kosten. Ook komen ze tussen bij de kosten voor vakanties van kinderen, geven ze extra hulp bij mensen met psychologische of sociale problemen, en kan er zelfs ook in bepaalde gevallen financi ële hulp geboden worden. Tot slot biedt deze sociale kas ook nog een pluskaart aan die je een reductie geeft bij verschillende handelszaken.

Het gaat dus om een uitgebreid pakket van sociale voordelen waarvan het stadspersoneel en de beroepshulpverleners voortaan genieten. Deze voordelen hebben natuurlijk een kostprijs. De stad Ninove en de hulpverleningszone Zuid- Oost-Vlaanderen nemen deze kosten voor hun rekening. Voor wat betreft het stadspersoneel heeft de Forza Ninove-fractie in de Ninoofse gemeenteraad dit uiteraard volledig gesteund.

Een belangrijke groep mensen blijven echter uitgesloten van deze voordelen, namelijk de vrijwilligers van de Hulpverleningszone Zuid-Oost -Vlaanderen. Zij vallen volledig uit de boot en kunnen niet genieten van deze voordelen. Nochtans leveren deze vrijwilligers dezelfde diensten als beroepsbrandweerlui en geven ze een groot deel van hun vrije tijd op om onze Ninovieters bij te staan, soms ook met gevaar voor hun eigen leven. Forza Ninove vindt dat ook deze mensen recht hebben op de sociale voordelen.