Voorstel Open Vld plus om afvalbeleid rond asbest te optimaliseren unaniem goedgekeurd

‘Bij Ilva pleiten voor ophaal van asbest aan huis’

Zowel op de gemeenteraad van 17 december 2020, als op de gemeenteraad van donderdag 21 januari 2021 heeft Open Vld plus gepleit om bijsturingen te doen rond afvalbeleid, o.m. rond asbestafval. Alle partijen gingen op de gemeenteraad akkoord met het principevoorstel van Open Vld plus om binnen de afvalintercommunale Ilva te pleiten om de ophaal rond asbest te optimaliseren en voor te stellen om —net als de 8 op 10 Vlaamse Gemeenten — ook de ophaal van asbest aan huis te voorzien. (Reporter 17, foto’s Open Vld plus, DDL).
Raadsleden Kaat Pien en Filip Michiels (Open Vld plus): ‘Het is zo dat inwoners van Oosterzele vandaag hun asbest-afval niet meer mogen aanbieden op het containerpark van   Oosterzele (er moet een afspraak gemaakt worden voor afleveren van asbest in naburige gemeenten). Open Vld plus heeft voorgesteld dat Ilva, net als bij het overgrote merendeel van andere Vlaamse gemeenten ook asbest-afval thuis ophaalt. Met dit principe is iedereen binnen de gemeenteraad het eens.
‘Om particulieren extra te motiveren asbestproducten uit hun woningen te verwijderen én vervolgens ook veilig af te voeren, zal straks in acht op de tien Vlaamse gemeenten het asbest aan de voordeur worden opgehaald. Zo wordt echter vermeden dat mensen het afval in hun eigen auto naar het plaatselijke recyclagepark moeten brengen. We hopen dat met deze unanieme beslissing binnen de gemeenteraad voldoende druk kan worden gezet om dit in de toekomst niet alleen in Oosterzele, maar in het hele Ilva-werkingsgebied mogelijk te maken’, besluiten Filip Michiels en Kaat Pien.     Reporter 17