Sabrina De Lange nieuwe voorzitter gemeenteraad Herzele

CD&V-gemeenteraad Sabrina De Lange neemt op woensdag 27 januari 2021 de voorzittershamer over van Ann Van Ruyskensvelde. Volgens het coalitieakkoord wordt De Lange nu voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad tot het einde van 2024.

Sabrina De Lange is sinds 2018 gemeente- en OCMW-raadslid en fractieleider van de CD&V-fractie in Herzele.

Ze is leerkracht in het Sint-Paulusinstituut in Herzele. Het voorzitten van de gemeente- en OCMW-raad is zeker een haalbare kaart voor iemand die dagelijks voor de klas staat.

Bij het begin van de legislatuur werd afgesproken dat Sabrina De Lange het voorzitterschap van de gemeente- en OCMW-raad zou opnemen vanaf 2021 tot het einde van de legislatuur.

Sabrina bedankt Ann Van Ruyskensvelde voor de manier waarop ze de afgelopen 2 jaar de vergaderingen leidde.

Sabrina De Lange is opgetogen met haar nieuwe rol: “Ik heb 100% goesting om de taak als voorzitter ter harte te nemen. Herzele kan op me rekenen!”.


Nieuwe fractieleider

Met de aanstelling van Sabrina als voorzitter moest de CD&V-fractie op zoek gaan naar een nieuwe fractieleider. Het CD&V-bestuur droeg Geert Opdecam unaniem voor als fractieleider. Met zijn jarenlange ervaring in de Herzeelse politiek is hij daarvoor de geknipte man.