Raadkamer wil dat assisen zich buigt over lot Zottegemse B&B-uitbaatster: Opwelling of voorbedachtheid?

Doodslag of moord?

Ondanks het feit dat haar advocaten volhouden dat Chris T. handelde in een opwelling en dat er van moord met voorbedachtheid geen sprake is zal de voornoemde vrouw zich misschien toch moeten verantwoorden voor assisen. De raadkamer van Oudenaarde is van mening dat het strafdossier voldoende aanwijzingen bevat om te spreken van voorbedachtheid.

Het drama speelde zich af op 20 januari 2019 in de B&B die Chris T. (58) samen met haar man Dirk Zegers (61) uitbaatte aan de Mijnwerkersstraat in Sint-Maria-Oudenhove. Dochter Silke werd die avond door haar moeder gewekt die haar vertelde dat ze net haar man – Silke’s vader – had vermoord. De dochter zal dan ook vaststellen dat haar vader levenloos in de zetel ligt waarna ze de hulpdienst verwittigt.

Samen met de moeder wordt Silke in eerste instantie gearresteerd maar Chris T. gaat snel tot bekentenissen over waarbij ze verklaart dat zij haar man heeft doodgestoken met een mes. De aanleiding zou het drankgebruik zijn van haar man samen met jarenlange emotionele terreur. Chris T. verklaart dat haar man haar voortdurend kleineerde en na jarenlange ruzies en vernederingen zijn bij haar de stoppen doorgeslagen waardoor ze in een opwelling overgegaan is tot de dramatische daad.

Dit laatste wordt dus in twijfel getrokken door de raadkamer van Oudenaarde die elementen van voorbedachtheid ziet in het strafdossier waardoor er sprake is van moord in plaats van doodslag. Indien dus sprake is van moord dan is dit geen zaak voor de correctionele rechtbank, maar voor het hof van assisen. De raadkamer in Oudenaarde stuurt het dossier naar het parket-generaal, dat de zaak op zijn beurt via de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent aanhangig kan maken bij het hof van assisen.

De advocaten van Chris T. verzetten zich niet tegen deze beslissing maar blijven erbij dat hun client niet handelde met voorbedachtheid.

(Bron HLN)