Egmontkasteel kleurt paars voor ‘Internationale Epilepsie Dag

De ‘Internationale Epilepsie Dag’ (International Epilepsy Day) wordt sinds 2015 gehouden op de tweede maandag van februari en vraagt aan de hand van een bepaald thema aandacht voor epilepsie.

In Zottegem kleurt daarom het Egmontkasteel paars, de internationale kleur voor epilepsie. “Ongeveer 1 op 100 Belgen heeft epilepsie. In Zottegem zouden dat er dan meer dan 260 zijn. Op de Internationale Epilepsie Dag staan ook wij even stil bij deze ziekte, en wat het met zich meebrengt, niet alleen voor pati ënten maar ook voor hun omgeving en zorgverleners,” zegt burgemeester Jenne De Potter. “Door ons Egmontkasteel paars te verlichten, vragen we aandacht en meer kenbaarheid. Het is een eenvoudige actie maar met een warme betekenis voor veel mensen, ook in Zottegem.” Dat de Internationale Epilepsie Dag jaarlijks plaatsvindt net voor Valentijnsdag is geen toeval. Want Sint Valentijn is, behalve zijn alom bekende liefdesfeestdag, ook de beschermheilige van mensen met epilepsie. “Laten we deze dag dan ook aangrijpen om even onze liefde te tonen voor ieder die te maken krijgt of al te maken kreeg met epilepsie,” besluit schepen Lieselotte De Roover. Let’s shine a light for epilepsy!