Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • De stad Zottegem is op zoek naar een nieuw afdelingshoofd voor de stedelijke dienst ruimte (m, v, x; aanstelling in graad A4a-A4b voor onbepaalde duur). Nadat een eerdere selectieprocedure geen geschikte kandidaat opleverde en in tussentijd een interim afdelingshoofd is ingeschakeld om die functie tijdelijk waar te nemen, worden nu opnieuw selectieproeven georganiseerd. Alle info over aanwervingsvoorwaarden, selectieprocedure enz. is op www.zottegem.be terug te vinden. Solliciteren kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 26 februari e.k. om 12 uur De selectie gebeurt via het externe bureau A&S Solutions.

  • Het college van burgemeester en schepenen heeft dertien plaatselijke firma’s laten aanschrijven voor een prijsofferte omdat het contract moest vernieuwd worden voor het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallaties en schoorstenen van de stadsgebouwen. Ditmaal sloten ook het OCMW en AGB dat de sportinfrastructuur exploiteert, hierbij aan. Uiteindelijk werd een nieuw raamcontract voor drie jaar afgesloten met de firma Dani ël Van Herzeele uit Elene. Dit onderhoudswerk kost zo’n 7.500 euro per jaar.

 

  • Ter ondersteuning van de plaatselijke horeca en middenstand is beslist om ook voor dit aanslagjaar 2021 geen terrasbelasting en geen gemeentebelasting te innen voor het plaatsen van tafels en stoelen, uitstalkasten of etalage van koopwaren op openbaar domein. Overigens worden ook handelszaken met een shelter (beschutting tegen weer en wind voor wachtende klanten) vrijgesteld van de belasting op inname van openbaar domein (tot zolang er bijzondere coronaveiligheidsmaatregelen gelden).

 

  • Jaarlijks legt het stadsbestuur uit de stadskas 5.000 euro voor vzw Natuurpunt opzij voor de aankoop van biologisch waardevolle percelen. Ditmaal wil deze natuurbehoudsvereniging met die subsidie een vijftal percelen natuurgebied, met een totale oppervlakte van 1,07 ha en gelegen in Sint-Goriks-Oudenhove, betalen. Natuurpunt Zwalmvallei kreeg overigens ook toelating om twee andere nabijgelegen percelen (vroegere marginale landbouwgronden) te bebossen.
X