Herzele krijgt tot 10.000 euro subsidie voor ontwikkeling “website voor lokale economie met webshop”

Ter ondersteuning van detailhandel en horeca, zet Provincie Oost-Vlaanderen in op handelskernversterking: niet alleen is lokale economie een cruciale speler in onze regio, het voorzien van een toegankelijk en gevarieerd aanbod in stads- en dorpskernen blijft een prioriteit voor het provinciebestuur. Bovendien dragen handel en horeca bij tot de sociale cohesie en de aantrekkelijkheid van een gemeente voor omwonenden en toeristen.

Het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen keurde daarom voor de gemeente Herzele een subsidieaanvraag goed.

Bevoegd schepen van Lokale economie Heidi Knop:Het lokaal bestuur krijgt het maximumbedrag van 10.000 euro subsidie voor het project “Website voor lokale economie met globale webshop. In de zitting van 21 januari 2021 keurde de deputatie het voorgestelde project integraal goed. Dit is een unieke kans voor alle lokale handelaars om hun zaak te etaleren in een digitaal magazine”.

Via het digitale platform kunnen lokale ondernemers hun handelszaak voorstellen en klanten informeren over hun producten.

Het wordt een dynamische website, een plek waar nieuwe en bestaande handelaars worden voorgesteld en zo ook een bijkomend promotiekanaal ter beschikking krijgen.

Daarnaast zal het platform ook de communicatie tussen de dienst lokale economie en de ondernemer vereenvoudigen. Zo kunnen aanvragen en formulieren eenvoudiger aangevraagd worden.

“Deze website is een vervolg van het storytellingproject waarin handelaars nog dit jaar zullen getraind en gecoacht worden in het digitale promoten van hun zaak. Aan de hand van workshops leren handelaars op een krachtige manier te communiceren en hun zaak te promoten. Via de nieuwe website kunnen ze hun opgedane ervaringen meteen omzetten in de praktijk. We hopen om alle 270 handelszaken van Herzele warm te maken voor dit project,” besluit Ellen Lauwagie, voorzitter Werkgroep Ondernemend Herzele.

X