Nieuwe sportsite Haaltert komt aan Dreef

Recreatiegebied ‘Dreef’ wordt uitgebreid met aankoop van 2 terreinen. De ontwikkeling van de nieuwe sportsite voor Haaltert wordt opgestart.

Er is in Haaltert nood aan meer ruimte voor sportverenigingen.

Lokaal bestuur Haaltert nam het oplossen van deze nood op in haar meerjarenplan en onderzocht ondertussen al verschillende pistes. Het lokaal bestuur kiest nu bewust voor een nieuwe sportsite. Uit het onderzoek kwam dat de site van het voetbalveld in de Dreef in Haaltert een goeie locatie is.

Burgemeester Veerle Baeyens: “Dit zal voor onze gemeente naar sportinfrastructuur een grote stap voorwaarts zijn. We menen dat de site aan de Dreef een ideale locatie is en zijn blij met de verwerving van deze aanpalende recreatiegronden.”

Laurent Volckaert, schepen van Sport: “Een nieuwe sporthal is al jaren een vraag van veel sportverenigingen. We hopen hiermee aan hun vraag tegemoet te kunnen komen.”

Op de gemeenteraad van 25 februari 2021 staat het agendapunt voor de aankoop van 2 bijkomende terreinen met kantine als uitbreiding van het reeds bestaande recreatiegebied.

Het coördinatietraject is opgestart. Later dit jaar volgt de opmaak van het masterplan en de verdere uitwerking van de plannen.

In eerste instantie worden de adviesraden betrokken in het participatietraject en nadien de inwoners van Haaltert. Voor de gebruikers vertrekt binnenkort al een eerste enquête.

Indien het mogelijk is binnen het budget, behoren de bouw van een multifunctionele sporthal, kunstgrasveld, padelterreinen, een BMX-parcours en een looppiste van 1 km tot de plannen.

 

Er wordt gestreefd naar een opening midden 2024.

X