Archiefbeeld

Vormselvieringen in Zottegem uitgesteld tot 25-26 september

Vorig jaar trok de coronapandemie ondermeer ook een streep door de eerste communie- en vormselvieringen die in het voorjaar hadden moeten doorgaan. Door alle bisschoppen van ons land werd toen op 30 maart gezamenlijk besloten om die vierringen uit te stellen tot na de zomervakantie. Alhoewel thans de vaccinatiecampagne begint op gang te komen, ziet het er echter ook ditmaal naar uit dat de vormselvieringen die normaal plaatsvinden tussen Pasen en Pinksteren (dit jaar respectievelijk op 4 april en 23 mei), opnieuw niet in die periode zullen kunnen doorgaan en daarom hebben alle Vlaamse bisschoppen nu reeds op 8 februari ll. beslist om (alleszins) de vormselvieringen net als verleden jaar uit te stellen tot in september en/of oktober. Het bisdom Gent heeft inmiddels ook al de regeling hiervoor bekendgemaakt. Zoals vorig jaar zullen deze in ons bisdom nu opnieuw over drie weekends in september gespreid worden: op 11-12 september in de dekenaten Eeklo, Dendermonde en Sint-Niklaas; op 18-19 september in de dekenaten Aalst, Oudenaarde en Wetteren; op 25-26 september in de dekenaten Deinze, Gent, Lokeren en Zottegem.

Verleden jaar vonden in Zottegem de vormselvieringen ook in het laatste septemberweekend plaats. Met uitzondering van de gezamenlijke viering voor de kleinere groep vormelingen van Sint-Maria-Oudenhove en Sint-Goriks-Oudenhove in de kerk van eerstgenoemde parochie, gingen alle andere zes vieringen toen door in de kerk van Bevegem (vier op zaterdag en twee op zondag). Daarbij werden de vormelingen opgesplitst in groepen en was er ook een beperking van het aantal familieleden van elke vormeling dat de viering mocht bijwonen. Wellicht zullen dit (na)jaar ongeveer dezelfde regeling en schikkingen worden toegepast, want daarbij zal hoe dan ook moeten rekening gehouden worden met de coronavoorschriften die op dat moment (nog) van kracht zullen zijn inzake het maximum aantal aanwezigen bij publieke kerkdiensten.

EERSTE COMMUNIEVIERINGEN

Dit laatste zal uiteraard ook het geval zijn met betrekking tot de eerste communievieringen. Hiervoor prikt het bisdom zelf geen datum of data vast maar wel wordt meegegeven dat het realistisch zou zijn om de eerste communievieringen die in grote groepen gebeuren (zoals gewoonlijk in Zottegem in klasverband) ook uit te stellen tot na de zomervakantie. De beslissing hieromtrent laat het bisdom over aan de pastorale verantwoordelijken van de parochies in overleg met de scholen en andere betrokkenen. Vorig jaar werden in Zottegem de eerste communievieringen verplaatst naar en gespreid over drie weekends in oktober.

X