Grootschalige enquête moet peilen naar welbevinden bij jongeren

Dat corona een impact heeft op ons sociaal en dagelijks leven, dat hoeft niet gezegd. Contacten beperken, afstand houden, avondklok, horeca gesloten,… het is maar een greep uit de maatregelen die we het afgelopen jaar te verduren kregen.

Ook onze jongeren worden hard geraakt. Zij bevinden zich immers in een belangrijke fase in hun leven waarbij  sociale contacten, maar ook samen uitgaan en feesten  een belangrijke rol spelen. Daarnaast komt ook de onzekerheid over de wijze waarop de samenleving terug zal hervatten.

Schepen van Jeugd Benjamin Rogiers wil dan ook peilen naar de impact op hun mentaal welbevinden.

De jeugddienst van Herzele werkte daarom een bevraging uit voor de Herzeelse jongeren tussen 12 en 25 jaar oud. Er wordt gepeild naar de manier hoe zij de lockdown beleven, hoe zij omgaan met de maatregelen, hoe ze contact houden met vrienden en hoe de thuissituatie is.

 “We vragen eigenlijk aan onze jongeren of alles ok is en wat voor hen belangrijk is. Wat stellen zij voor? Wat doen zij om eenzaamheid tegen te gaan?”, aldus schepen van Jeugd Benjamin Rogiers.

 Alle jongeren krijgen een postkaart in de bus waarop een QR-code hen leidt naar de online enquête.

“De bevraging gebeurt volledig anoniem, maar het is de bedoeling dat we echt luisteren naar onze jeugd. We hopen er dan ook voldoende informatie uit te halen om daaruit conclusies te trekken, te reageren en waar mogelijk concrete acties te ondernemen.  Zo kunnen we nog beter inspelen op de noden van de Herzeelse jeugd”, vult Rogiers nog aan. “Ook vermelden we nog eens alle nummers, babbelboxen en websites waarop zij terecht kunnen.”