Haaltert bezorgt scholen een ijsblok van 14 kg

De Klimaatbende trekt weer naar de scholen! En deze keer met een gigantisch ijsblok! De 6de leerjaren van de Haaltertse scholen worden uitgedaagd om het ijsblok zo goed mogelijk te isoleren en op die manier zo lang mogelijk te bewaren.  

In 2019 ondertekenden de Haaltertse scholen het Klimaatcharter. Daarmee stapten de scholen in het educatief traject ‘de Klimaatbende’ en werken ze in de klas rond klimaat- en milieuthema’s.

Door corona werd de actie helaas wat uitgesteld, maar de 5de leerjaren die destijds het Klimaatcharter ondertekenden, krijgen nu als zesdeklassers deze opdracht van de Klimaatbende.


IJsblok van 14 kg

Op 1 maart krijgt elke klas van het 6de leerjaar een ijsblok van 14 kg en een brief van koning Bibber. Koning Bibber woont in een land van ijs en alles is er van ijs gemaakt. Alleen smelt het ijs nu en de koning vraagt de kinderen om tips om het ijs niet te laten smelten.

De uitdaging voor de leerlingen bestaat erin om het ijsblok zo goed mogelijk te isoleren. Hoe ze dat doen, mogen ze volledig zelf bedenken. Het ijsblok mag alleen niet in de koelkast of diepvries gestopt worden.

In een online groep houden de klassen elkaar op de hoogte hoe het gesteld is met hun ijsblok.

Het is een originele opdracht die de kinderen zeker zal bezighouden en hen veel leren over het belang van isolatie.

Schepen Phaedra Van Keymolen: “We willen als bestuur de focus leggen op ecologie, klimaat en duurzaamheid en een voortrekkersrol opnemen in de verdere realisatie van het klimaatplan. Met de klimaatbende werken we gedurende 2 schooljaren samen met de leerlingen en leerkrachten om de klimaatopwarming zo beperkt mogelijk te houden. Naast sensibilisering gaan we ook effectief minder CO2 uitstoten om zo ons steentje bij te dragen tegen de opwarming van het klimaat.  We willen kinderen inspireren om mee creatieve oplossingen te bedenken. De ijver en spitsvondigheid van de bendeleden kent geen grenzen, dat heb ik mogen ondervinden toen we alle klassen gingen ‘warm maken’ voor de klimaatbende.”