Haaltert start proefproject op gevaarlijk punt in Heldergem

Op zaterdag 1 mei start lokaal bestuur Haaltert een proefproject op. Op het kruispunt Mottedries, Hallebaan en Vijverstraat komt voor 6 maanden een minirotonde.

Lokaal bestuur Haaltert ontving meerdere meldingen van inwoners en dorpsraad Heldergem in verband met het kruispunt Hallebaan, Mottedries en Vijverstraat. Het kruispunt wordt met hoge snelheid overgestoken en daarbij worden de wegmarkeringen genegeerd.

Proefproject

Deze situatie werd besproken op de adviesraad Verkeer van 10 november 2020. Daar werd voorgesteld om in een proefproject op dit kruispunt een minirotonde, met bijhorende verkeersborden en wegmarkeringen, te cre ëren om dit probleem aan te pakken. Het college van burgemeester en schepenen volgde het advies op.

Het proefproject start op zaterdag 1 mei 2021 en de proefopstelling blijft 6 maanden staan. Er werd een tijdelijk verkeersreglement voor deze proefopstelling opgemaakt.


Veiligheid en verkeersleefbaarheid

We verwachten dat deze proefopstelling een gunstig effect zal hebben op de veiligheid en de verkeersleefbaarheid van de omgeving. Deze proefopstelling wordt permanent ge ëvalueerd en op het einde van de proefperiode volgt een definitieve evaluatie waarbij alle buurtbewoners, samen met de dorpsraad Heldergem, zullen betrokken worden.

De buurtbewoners worden binnenkort nog op de hoogte gebracht met een bewonersbrief.