Sanitarypaviljoen kan na vijf jaar en funderingswerken uit de schoren

Ook in eerdere NUUS-berichten hebben we het al gehad over nodige werken aan het paviljoen dat zich op de Sanitarysite naast het stedelijk Administratief Centrum bevindt en waarin het stookketelmuseum is ondergebracht. Vijf jaar geleden reeds werd vastgesteld dat de muren ervan barsten vertoonden (waardoor het gebouw overigens sindsdien niet meer toegankelijk is) en teneinde verdere scheurvorming en zelfs mogelijke instorting te voorkomen, besloot het stadsbestuur toen in juli 2016 bij hoogdringendheid om het gebouw te laten schoren in afwachting van de uitvoering van nodige werken aan de funderingen. Onderzoek bracht immers aan het licht dat het paviljoen niet rust op een degelijke funderingsplaat maar op een ca. 30 cm dikke laag mager beton van mindere kwaliteit en zonder metalen versterking. Ook onder de betonkolommen werd geen fundering aangetroffen. Bleek dat de constructie dus extra moest gefundeerd worden en er werd voor gekozen om de ondergrond te injecteren met een twee-componenten expansiehars.

Omdat deze herstellingswerken kaderen in een goedgekeurd beheersplan, kan hiervoor een standaardpremie aangevraagd worden bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit gebeurde twee jaar geleden met betrekking tot de werken onder de oostgevel en de zuidgevel van het paviljoen en in de loop van vorig jaar werd ook de premie voor het gedeelte noord- en westgevel aangevraagd. Door voornoemde dienst van de Vlaamse overheid werd tweemaal een premie van 15.000 euro toegekend en nadien werden de werken tezamen aanbesteed. Het stadsbestuur liet vijf firma’s aanschrijven voor een prijsofferte en heeft nu op basis daarvan de uitvoering van de werken toegewezen aan de BV Uretek Benelux uit Oudenaarde. De kostprijs ervan werd becijferd op 63.525 euro. Volledigheidshalve voegen we hier nog aan toe dat voor het plaatsen van de schoorbalken en de driepuntschoren vijf jaar geleden reeds 7.550,40 euro betaald werd en dat sindsdien aan de firma V-Systems uit Nevele ook nog voor dit stuttingsmateriaal een huurprijs van 3,63 euro per kalenderdag of zo’n 1.325 euro per jaar moe(s)t betaald worden.