Open Vld heeft vragen over openbaar vervoersplan

In het najaar 2020 vroeg fractieleider Filip Michiels, namens Open Vld plus Oosterzele, op de gemeenteraad naar een stand van zaken over de bespreking van het openbaar vervoersplan. ‘ De vraag werd al voorgelegd om te bekijken of er busverbindingen konden voorzien worden tot aan het station van Scheldewindeke, waar een mobipunt (Hoppinpunt) zou worden ingericht’, duidt Filip Michiels. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)
‘Via persberichtgeving hebben we kennis genomen van het feit dat het gemeentebestuur bedenkingen heeft bij het openbaar vervoersplan in regioraad Vlaamse Ardennen. Dit dossier werd nog niet besproken op de gemeenteraad’, vervolgt Filip Michiels. Vandaar schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Wanneer werd ontwerp van plan (online terug te vinden in versie oktober 2020) overgemaakt aan het bestuur? Welke eerdere input heeft het bestuur al meegegeven aan de Vervoerregioraad, vooraf aan het ontwerp van Openbaar Vervoersplan? En wanneer gebeurde dit? Graag afschrift van de bedenkingen die werden overgemaakt aan de Vervoerregio?   Reporter 17