Subsidies voor behoud van bewoonde zwaluwnesten in Zwalm

 

De zwaluw is bij ons een bekende vogel. We zijn in de lente blij als de zwaluwen terugkeren van hun verre tocht uit Afrika. En in september zien we ze weer verzamelen om te vertrekken.

De zwaluw heeft geen natuurlijke nestplaats en maakt uitsluitend gebruik van gebouwen en bruggen om zijn nest te bouwen.

De soort staat de laatste jaren meer en meer onder druk vooral door het verlies van geschikte nestplaatsen. Ze houden niet van nieuwe en gerenoveerde gebouwen, waardoor het aanbod aan potenti ële nestplaatsen de laatste decennia in vrije val is. Zo is het aantal zwaluwen in de jongste 30 jaar met maar liefst 90% verminderd en staan ze op de Vlaamse rode lijst aangeduid als “kwetsbaar”.

Met een subsidieregeling wil de gemeente Zwalm bijdragen tot de bescherming van de zwaluwen.

Met dit subsidiereglement willen we onze waardering tonen aan diegenen die de zwaluwen blijvend toegang verlenen tot hun nestgelegenheid en nemen we alweer een initiatief om ons streefplan 2020-2025 uit te rollen. Dit voorziet namelijk extra aandacht én financi ële middelen voor initiatieven ter bescherming van (bedreigde) diersoorten” stelt voorZwalm-Groenschepen Francia Neirinck, bevoegd voor o.m. natuur, milieu en dierenwelzijn.

Alle verdere informatie en het reglement zijn terug te vinden op de site van Zwalm: www.zwalm.be/zwaluwnesten