Is Reza Mohammadi (Open Vld) een antivaxer?

Saskia Monseur (Open Vld): ‘Het partijstandpunt is duidelijk.’


Geraardsbergen. Reza Mohammadi — gemeenteraadslid voor de Open Vld — nodigt in een schrijven mensen in zijn omgeving uit om met kritische blik naar het vaccin te kijken. In bijlage stuurt hij dan enkele YouTube-video’s waarin kanttekeningen worden geplaatst bij de massavaccinatie en de coronamaatregelen. Saskia Monseur — voorzitster van de Open Vld — zegt in een reactie dat ze Reza Mohammadi daarover zal aanspreken. ‘We verwachten van mandatarissen dat ze het partijstandpunt uitdragen.’ Saskia Monseur geeft ons nog mee dat er kortelings een campagne wordt opgestart om mensen uit te nodigen om zich te laten vaccineren.

Reza Mohammadi — gemeenteraadslid voor de Open Vld — nodigt in een schrijven mensen in zijn omgeving uit om met kritische blik naar het vaccin te kijken. ‘Ik zou u willen vragen om met kritische blik te kijken naar het vaccin. De besluiten mag u zelf nemen.’ In bijlage stuurt Reza Mohammadi dan enkele links die verwijzen naar heel kritische reportages over de vaccinatie en de coronamaatregelen op YouTube. (zie onderaan)

Blcbx-tv
Centraal figuur is Flavio Pasquino, een Nederlandse presentator, interviewer en programmamaker op blckbx-tv, een kanaal op  YouTube. Hij nodigt allerlei gasten uit die zich bijzonder kritisch uitlaten over de massavaccinatie en de coronamaatregelen bij onze noorderburen. E én van hen was Kees Faasse, een antivaccinatie-activist die niet gelooft in het gevaar van het coronavirus. Faasse vindt dat Nederland een politiestaat is geworden.

In de Nederlandse pers verschenen reeds heel kritische artikels over Flavio Pasquino. ‘Youtuber Flavio Pasquino vindt zichzelf een complotdenker. Dat wil zeggen: hij denkt dat de overheid een verborgen agenda heeft in de coronacrisis. Niet de volksgezondheid staat centraal, maar de belangen van de farmaceutische industrie. En de crisis is bedoeld om klimaatmaatregelen erdoorheen te drukken, denkt Pasquino’, aldus de NOS.

‘Recht op vrije meningsuiting.’
We vroegen Reza Mohammadi om een reactie. Uiteraard heeft iedereen recht op een mening en vormt het debat de hoeksteen van onze democratie. Waar het ons om te doen is, is het feit dat Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) de gemeenteraad onlangs opriep om de vaccinatiecampagne voluit te steunen. Deze oproep deed hij in het verleden ook met de coronamaatregelen. We vroegen Reza Mohammadi waarom hij op twee benen danst. Een deel van zijn entourage nodigt hij uit om met kritische blik naar het vaccin te kijken, terwijl hij in de gemeenteraad instemmend zijn loyaliteit betuigt. Had hij dan niet beter in de gemeenteraad tijdens een interpellatie het stadsbestuur uitgenodigd om met kritische blik naar de vaccinatie en de coronamaatregelen te kijken?

Reza Mohammadi wijst er ons op dat hij deze oproep voor een beperkt publiek deed, los van zijn functie als gemeenteraadslid. ‘Ik nodigde mensen uit mijn omgeving uit om even naar een filmpje te kijken die in het buitenland wordt getoond’, geeft de Open Vld’er mee. We vroegen hem ook wat hij juist bedoelde met ‘kritische blik’, maar daar wou het gemeenteraadslid niet op antwoorden. We vroegen ook hoe hij de spreidstand verantwoordt tussen zijn functie als gemeenteraadslid met steun aan de vaccinatiecampagne, en als persoon die oproept om met een kritische blik naar de vaccinatie te kijken. Reza Mohammadi onderstreepte dat dit een priv ézaak is.

‘Het partijstandpunt is duidelijk.’
Saskia Monseur — voorzitster van de Open Vld Geraardsbergen — accentueert de noodzaak van de vaccinatie. ‘Laat u vaccineren.’ Over de individuele actie van partijgenoot Reza Mohammadi zegt Saskia Monseur het volgende: ‘Ik ga Reza daar wel over aanspreken. Er is enerzijds het recht op vrije meningsuiting, maar het moet duidelijk zijn dat onze partij achter de vaccinatiestrategie staat. De komende weken zal er campagne worden gevoerd om de mensen uit te nodigen tot vaccinatie.’ Saskia Monseur verwacht van de mandatarissen dat ze de campagne voluit steunen en dat individuele uitspraken in de lijn daarvan liggen. ‘Als je je voor een partij engageert dan wordt er verwacht dat je de standpunten mee uitdraagt.’ Saskia Monseur geeft ons nog mee dat ze geen weet had van het initiatief van haar partijgenoot. ‘Ik wordt er voor de eerste keer mee geconfronteerd.’

De YouTube-links:
https://youtu.be/Rix90mSKzjY
https://youtu.be/Z7y4Cnt-mmQ
https://youtu.be/lXYrilwwf70

Julien Borremans