Nieuwe actiegroep verzet zich tegen sluiting spooroverwegen Leeuwergem

Het nieuwe Actiecomit é Overwegen Leeuwergem verzet zich tegen de sluiting van 2 spooroverwegen in Leeuwergem. De petitie van de actiegroep werd al meer dan 300 keer ondertekend.

“Als geboren en getogen Leeuwergemnaar heeft de berichtgeving omtrent de sluiting van de overwegen mij genoodzaakt de groep op te richten”, vertelt initiatiefnemer Stefan Lobijn. “Het sluiten van de overwegen heeft voor ons allemaal gevolgen; zowel voor de jeugd als voor de volwassenen, voor de zelfstandigen en de particulieren, voor ons en onze familie. De sluiting van de overwegen in Leeuwergem is de volgende doodsteek voor de leefbaarheid van ons dorp. De maat is vol! Bij de aanleg van de Europaweg (rechttrekking N42) in de jaren ’70 werd de gemeente in 2 gesplitst. Er werd toen ook gestreden voor een (voetgangers)tunnel onder de ‘nieuwe baan’ ter hoogte van de Leeuwergemstraat om het dorpscentrum, de school en de kerk bereikbaar te houden. De actie ‘TUNNEL NU’ kreeg geen gehoor. Door de komst van de eerste industriezone werd het landelijke karakter van de gemeente zwaar geschaad. De komst van de KMO-zone ‘Spelaan’ deed hier nog een schepje bovenop. Het is geen vijf voor twaalf, maar twee voor twaalf

“We moeten echt actie voeren tegen de beslissingen die worden genomen door Infrabel en ons stadsbestuur zonder ons daarin te kennen. Heel wat dorpsbewoners hebben familie aan beide zijden van de spoorlijn, een korte wandeling voor een bezoek zal er niet meer in zitten, ofwel de wagen nemen, ofwel 4 km extra wandelen! Voor de bewoners van de Wassenhovestraat, Duivelsvoetstap, Lage Weg en Hendrik Consciencestraat zal het openbaar vervoer (lees ‘De Lijn’) enkel te bereiken zijn na een wandeling van 1 tot 1,7 km! Voor de landbouwers zal het bereiken van hun akkers en weides ook alleen mogelijk zijn door grote omwegen te maken langs veelal onveilige grote autowegen. Daarnaast zal ook een deel van de gemeente voor de hulpdiensten (politie, ambulance en brandweer) niet bereikbaar zijn zonder omweg. Dit alles zal drukker verkeer veroorzaken op bepaalde plaatsen (kruispunt ‘Vosken’) doordat alternatieve wegen worden afgesloten.”

“De beloofde fietssnelweg zal ook slechts door een klein deel van ons, Leeuwergemnaren, gebruikt kunnen worden, want deze komt ten zuiden van de spoorlijn, dus voor iedereen die te noorden van de spoorlijn woont zit er niets anders op dan eerst langs Sluizeken rond te rijden om de fietssnelweg te kunnen bereiken. Er moet ofwel één overweg open blijven, of er moeten alternatieven komen voor voetgangers én fietsers vooraleer de overwegen sluiten. Ik hoop dat we met de verzamelde handtekeningen overleg kunnen afdwingen voor degelijke alternatieven of een sluiting kunnen voorkomen. Alvast bedankt om onze actie te steunen en de petitie te ondertekenen. https://www.petities.com/leeuwergem_tegen_sluiting_overwegen”