Project nieuw buurthuis Schendelbeke op de helling. Beauprez trekt zich terug.


Schendelbeke. In het laatste nummer van het stadsmagazine van Geraardsbergen worden de plannen voor een nieuw buurthuis te Schendelbeke ontvouwd. ‘Te voorbarig’, zegt initiatiefnemer Stefaan Premereur, ‘Door alle negatieve commoties die het project met zich heeft meegebracht, trekt Beauprez Service Residenties zich terug.’ Schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) zal de nodige stappen ondernemen om naar een oplossing te zoeken. Volgens Stephan Bourlau (Het Alternatief) worden de plannen voor een nieuw buurthuis in het stadsmagazine bekend gemaakt, terwijl ze niet eens aan de gemeenteraad werden voorgelegd.’

In het maartnummer van het stadsmagazine van Geraardsbergen worden de plannen voor een nieuw buurthuis bekend gemaakt. Beauprez Service Residenties had de ambitie om een nieuw buurthuis met 14 assistentiewoningen en een ondergrondse parking te bouwen. Zondag 4 oktober werden de plannen in het buurthuis aan het publiek voorgesteld. Er werd toen aangekondigd dat de werkzaamheden rond 1 januari 2021 van start zouden gaan.

Beauprez trekt zich terug
Merkwaardig genoeg wordt in het artikel in het stadmagazine de initiatiefnemers niet bij naam genoemd. Nergens wordt vermeld dat Stefaan Premereur van Beauprez Service Residenties de bouwheer was. In september 2020 werd door de gemeenteraad de principi ële overeenkomst voor het verlenen van een recht van opstal onder voorwaarden aan Beauprez Service Residenties goedgekeurd. De grond zou eigendom van de stad blijven, terwijl het gebouw eigendom van Beauprez Service Residenties zou worden.

Stefaan Premereur heeft intussen aan onze redactie laten weten dat Beauprez Service Residenties zich uit het project terugtrekt. ‘Rond het project was de laatste tijd flink wat negatieve commotie ontstaan, wat we kunnen missen als kiespijn. Bovendien kiezen we ervoor om de prioriteiten binnen Beauprez te herschikken’, laat Stefaan Premereur weten.

‘Te voorbarig’
Stephan Bourlau (Het Alternatief) is niet te spreken over de gang van zaken. ‘De bijdrage in het stadmagazine is veel te voorbarig. Bovendien wordt de gemeenteraad weer eens buitenspel gezet.  De principi ële overeenkomst werd op de gemeenteraad goedgekeurd, maar daarna werd de gemeenteraad niet meer bevraagd. Het is dan ook heel merkwaardig dat we de plannen van het nieuwe buurthuis in het stadsmagazine moeten lezen.’

Nu Beauprez Service Residenties de stekker uit het project trekt, zal de stad Geraardsbergen voor de realisatie naar een nieuwe partner op zoek moeten gaan. ‘Van zodra duidelijk wordt dat het project van het buurthuis in het gedrang zal komen, zullen wij de nodige stappen ondernemen om een alternatieve oplossing te zoeken’, laat schepen Kristin Vangeyte in een reactie weten.

‘Ik hoop dat de inwoners van Schendelbeke toch nog een nieuw buurthuis krijgen, als zal er zeker naar een duurzame oplossing voor de parkeer- en mobiliteitsproblematiek moeten worden gezocht’, geeft Stephan Bourlau nog mee.

Julien Borremans

https://www.nuus.be/2020/10/05/nieuw-buurthuis-met-veertien-assistentiewoningen-in-schendelbeke-op-gemengde-gevoelens-onthaald/