Opening Leliehof Zottegem door Vlaams minister van Wonen Diependaele

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele opende vandaag, 20 maart 2021, de 700ste woning van het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen vzw (SVK ZOVL). De eer viel te beurt aan de stad Zottegem.

Met de offici ële opening van het Leliehof mag de stad 24 duurzame woonentiteiten toevoegen aan haar sociaal huurpatrimonium.

Tijdens de offici ële opening van het Leliehof werd ook aan de bewoners gedacht. Zij kregen allen een kleine attentie en dat tot ieders tevredenheid.

“Ik ben heel blij dat de uitbreiding van het sociaal en betaalbaar woonaanbod met priv é-investeringen werkt”, laat Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele weten. “Als Vlaamse Regering vinden we de inzet van de sociale verhuurkantoren bijzonder belangrijk. Voor zowel de huurder als de verhuurder levert het verhuurkantoor heel wat voordelen op: het kantoor brengt alle administratie en nodige verzekeringen in orde en de verhuurder is zeker van een billijke huurprijs. Als overheid stimuleren we verhuur via SVK’s door bijvoorbeeld het verlaagd tarief op de onroerende voorheffing.”

Duurzaamheid voorop

“We zijn bijzonder fier om de 24 woonentiteiten van het Leliehof officieel te openen,” aldus Jenne De Potter (burgemeester Zottegem). “Ze zijn voorzien van doorgedreven energie-, gebruiks-, en materialeneffici ëntie. De gebruikte verwarming op geothermie is bovendien een niet-vervuilende en hernieuwbare energiebron. In de toekomstvisie op sociaal wonen staat duurzaamheid centraal. Daarom is voor het project Leliehof bewust gekozen voor een hoge mate van energie-effici ëntie. Duurzaamheid is immers ook een kwestie van woonkwaliteit.”

Re ële nood

“De SVK woongelegenheden vullen een re ële nood aan betaalbare woningen in en vormen een belangrijke aanvulling op het aanbod aan sociale woningen,” aldus Peter Vansintjan (schepen Sociale Zaken en Huisvesting, stad Zottegem). “Goede huisvesting tegen een betaalbare prijs is van essentieel belang voor veel gezinnen om een menswaardig leven te kunnen uitbouwen.”

Duizend woningen

“700 woningen mag misschien klinken als een mijlpaal voor de organisatie, toch is het werk nog lang niet af” aldus Rita Vandenoostende (voorzitter SVK ZOVL). “De coronacrisis treft mensen in armoede nog dieper. Op onze wachtlijst staan meer dan 3.000 mensen uit de regio die op zoek zijn naar een kwalitatieve en betaalbare woning. We mikken daarom op minstens 1.000 woningen tegen 2025 om mensen met de hoogste woonnood te kunnen helpen.”

SVK zoekt… verhuurders

Om de geplande groei te kunnen verzekeren doet het Sociaal Verhuurkantoor een oproep aan alle eigenaars in de regio om hun woning via het SVK te verhuren. “Eigenaars kunnen via het SVK ‘gerust’ verhuren en genieten van een waaier aan voordelen zoals een huurovereenkomst van minstens 9 jaar, gegarandeerde huurbetaling, geen leegstand, coördinatie van het onderhoud en een kosteloze administratie,” aldus Jonas De Vlieger (algemeen directeur SVK ZOVL). “Daarnaast genieten ze van fiscale voordelen, renovatie- en energiepremies, een btw-tarief van 12% bij nieuwbouw en 6% bij afbraak en heropbouw.” Geïnteresseerde eigenaars kunnen contact opnemen via info@verhuurgerust.be of 053 39 40 70.

Huren via het SVK

Mensen die op basis van hun inkomen of situatie moeilijkheden ondervinden bij het huren van een woning kunnen contact opnemen met het SVK ZOVL via inschrijvingen@svkzovl.be of 053 39 40 70.

Het SVK bekijkt de persoonlijke situatie van de kandidaat-huurders, waarna ze zich kunnen inschrijven. Zij komen terecht op het wachtregister dat op basis van een puntensysteem woningen toewijst aan mensen met de hoogste woonnood.