“Bevegem voorlopig gered van verppartementisering”

De provincie Oost-Vlaanderen heeft de vergunning geweigerd voor het bouwen van 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen in de Zottegemse wijk Bevegem.

Het gaat om een project ter hoogte   van de Accacialaan, lees meer via deze link, en via deze link. Een villa met bomen en een vijver zou worden afgebroken voor een nieuwbouwproject met flink wat extra wooneenheden.  De vergunning voor het bouwen van het appartementsblok werd echter geweigerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. “E én van de weerhouden bezwaren is een ontoereikend milieueffectrapport”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Bij de meeste parameters van de MER-screening stond dat er geen effecten denkbaar zijn. Dit vond men toch iets te makkelijk om zomaar blind te accepteren. De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen volgt hiermee de beslissing van het Schepencollege en verleent in haar beslissing van 18 maart jl. geen vergunning voor het project. De projectontwikkelaar kan evenwel nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. De actievoerende buren reageren alvast positief. Bevegem is voorlopig gered van de verappartementisering.”

Reactie schepen Evert De Smet (N-VA)

“Blij dat de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de redenering van het Zottegemse stadsbestuur volgt en deze vergunning niet aflevert. Het is dan ook onze beleidsvisie dat dergelijke projecten op die locatie in Bevegem niet wenselijk zijn. We verankeren deze visie binnenkort ook in een woonomgevingsplan. Daarbij zal voor elk perceel bouwgrond in Zottegem duidelijk worden wat wel en niet mogelijk is qua bebouwing.”