“Zottegem heeft alle troeven om te evolueren naar een moderne stad”

Oppositiepartijen Open VLD en Groen Zottegem pleiten voor leefbare buurten. “Zottegem heeft alle troeven in handen om te evolueren naar een moderne stad”

“We wonen in een stad waarin we graag leven, leren en werken, maar deze stad heeft, als men ambitie toont, nog een bijzonder potentieel om te verbeteren”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht van Open VLD en Groen Zottegem. “Bescheidenheid is niet nodig; Zottegem heeft alle troeven in handen om te evolueren naar een moderne stad. Graag vragen wij ambitie aan het Zottegemse stadsbestuur om te streven naar meer kwaliteit in onze leefomgeving. We verwijzen hierbij naar de mogelijkheid om in te tekenen op de projectoproep gelanceerd door het agentschap Binnenlands Bestuur, Vlaams minister Bart Somers, het team Vlaams Bouwmeester en Fietsberaad Vlaanderen, waarbij men wordt uitgedaagd een kwaliteitssprong te maken bij de inrichting van publieke ruimte in woonbuurten.”

Open VLD en Groen lanceren samen op de volgende gemeenteraad maandag 22 maart 2021 het voorstel om in te tekenen op deze projectoproep. “Vanaf 10 maart tot uiterlijk 31 mei 2021 kunnen Vlaamse steden en gemeenten hun projecten indienen om van een gewone wijk een echte leefbuurt te maken. Daaruit worden de vijf tot tien meest ambitieuze en inspirerende projecten geselecteerd die vervolgens ondersteund zullen worden bij de uitwerking van een kwaliteitsvol ontwerp. De geselecteerde steden en gemeenten kunnen voor de uitvoering rekenen op een intensieve begeleiding en op de benodigde expertise, onder meer op het vlak van mobiliteit, vergroening, ontharding en burgerparticipatie. Voor deze ondersteuning wordt ongeveer 590.000 euro voorzien. Diverse locaties komen in aanmerking voor deze projectoproep, denk aan de sterk evoluerende deelgemeente Bevegem met een aanstaand nieuw sportcomplex, de stijgende vraag naar appartementisering, de verkeersdruk, doch ook andere buurten komen in aanmerking, kansen genoeg! Door in te schrijven op dit project worden we uitgedaagd na te denken over de inrichting van onze wijken. Hiermee wordt de basis gelegd voor de toekomstige ontwikkeling richting levendige leefbare stad. Samen bundelen we de krachten om hier werk van te maken.”

X