Stadsbestuur Zottegem weigert vergunningsaanvraag appartementen in Bevegem

Het stadsbestuur van Zottegem heeft de vergunningsaanvraag geweigerd van een promotor die de villa op de hoek van de Acialaan en de Ooststraat in de wijk Bevegem wou vervangen  door een blok van 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen.

De buurtbewoners die zich hadden verzet tegen de aanvraag – lees meer via deze link – reageren voorzichtig positief. “Het nu natuurlijk afwachten welke acties bouwheer en architect zullen nemen naar aanleiding van deze beslissing”, klinkt het. “We beogen geen procedureslag maar hopen alvast op duurzame alternatieven waarbij de verkeersleefbaarheid en goede ruimtelijke ordening voorop staan.”

Schepen van Openbare Werken Evert De Smet (N-VA) geeft toelichting bij de weigering van het stadsbestuur: “Het College van Burgemeester en Schepenen heeft de aanvraag beoordeeld door alle stukken grondig te bestuderen én alle partijen de kans te geven om het standpunt toe te lichten: zowel de bezwaarindieners uit de buurt als de aanvrager hebben dat ook voluit kunnen doen. Het project werd op zich positief ervaren. De ontwikkelaar heeft volgens het stadsbestuur zeker nooit de bedoeling gehad om alles vol te bouwen of aan winstmaximalisatie te doen. Men wou op die locatie een eigentijdse woonomgeving cre ëren met aandacht voor groen, mobiliteit en de ruimere buurt. Het stadsbestuur is echter van oordeel dat het  op die locatie niet opportuun is om meergezinswoningen op te richten. Deze tasten het residenti ële karakter van dat deel van Bevegem t é veel aan. Dit stadsbestuur zal nooit toelaten dat dat specifieke karakter verloren gaat. Het stadsbestuur ziet op die locatie uiteraard wel meer bewoning, maar dan eerder in de vorm van  gewone huizen. Dat kan in deels gesloten, halfopen of open bebouwing zijn. We staan dus open voor nieuwe aanvragen binnen dat kader.”

Algemener laat schepen De Smet  zich ook uit het beleid met betrekking tot de ruimtelijke ordening en meer concreet de mogelijkheid en wenselijkheid van het type bewoning in Zottegem. “De laatste maanden en jaren merken we dat er veel interesse is om in Zottegem nieuwe woningen en meergezinswoningen bij te bouwen. Op zich is dat een zeer positieve evolutie: dat wil zeggen dat Zottegem een interessante stad is om in te investeren: het is hier leuk wonen, gezellig winkelen en dat allemaal op een spreekwoordelijke boogscheut van mogelijke werklocaties zoals Gent of Brussel. Voor elke locatie en elk project moet echter afgewogen worden of het type bewoning (eengezinswoning of meergezinswoning; open, halfopen of gesloten bebouwing) daar mogelijk (draagkracht van de buurt, mobiliteit,…) én wenselijk (beleidskeuzes) is. Om meer duidelijkheid te beiden aan die investeerders én om ons beleid rond ruimtelijke ordening te verduidelijken en af te lijnen, werken we momenteel aan een set van regels en richtlijnen. Dit is een zeer uitgebreid project dat ons in de nabije toekomst nog meer armslag moet geven om het ruimtelijk ordeningsbeleid te voeren. Meer nieuws daarover volgt ten gepasten tijde.”