Protest tegen ‘verappartementisering’ van Bevegem

Buurtbewoners uit Bevegem luiden de alarmbel. E én van de  mooiste  groene  zones van  Bevegem aan de voet van de Acacialaan dreigt te verdwijnen.   Een promotor heeft plannen om de prachtige villa met bomen en vijver om te toveren in 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen. In een latere fase komen daar nog 2 woningen bij op de hoek met de Ooststraat.

De buurtbewoners beseffen dat dit project voor hun aanpalend vastgoed geen meerwaarde is. Inkijk, verlies van privacy en minder lichtinval zijn de neveneffecten van dergelijke projecten. Het vele groen en de vijver is één zaak, maar wij klagen niet enkel private belangen aan, weet Ulrich De Bosscher, één van de aanpalende eigenaars. “Het effect van dit project op mobiliteit en parkeerdruk is enorm. Hier is  veel passage  van scholieren, voetgangers en fietsers op weg naar school, het station of het centrum. Bovendien hebben de fietsstraten hier hun plaats gekregen doordat hier het minst verkeersbewegingen waren“, klinkt het. Er  worden 3 opritten voorzien voor het perceel, waardoor het aantal conflicten ten opzichte van het voetpad dan ook sterk toeneemt, temeer dat ook het OLVC sterk zal uitbreiden en verdubbelen in aantal leerlingen.In het dossier dat ter inzage ligt op stedebouw worden  alle zaken die van groot belang  wel erg  geminimaliseerd.     Ook maakt men zich sterk dat er “geen effecten” zullen zijn op gebied van  verkeer, mobiliteit, grondwater  en  dat er geen kwetsbare functies in de nabijheid liggen zoals scholen. Men verzint er graag bij dat de Acacialaan nog appartementsgebouwen heeft en het project dus past in de groene rustige omgeving wat manifest onwaar is. De weinige bestaande appartementen in de Acacialaan zijn er gekomen in bestaande gebouwen en  NIET in de groene tuin van een villa!

Het huidige terrein bevat bovendien een vijver met natuurlijke bron, die door het project volledig gedempt zal worden.   “De omgeving ‘Bevegemse Vijvers’ is immers bekend door de vele waterbronnen en -aders  in de ondergrond“, weten ook de ‘anciens van Bevegem’.   Ondergrondse garages zijn hier geen sinecure!  Zomaar stellen dat er geen effecten zijn op de bodem en het watersysteem is niet correct.   Bovendien wordt het terrein sterk opgehoogd, waardoor een aanpalende woning volledig ingesloten wordt door hogergelegen terreinen, en dus de natuurlijke waterafvoer volledig verstoord.  Er is hierover echter niets terug te vinden in de ingediende documenten, integendeel er wordt zelfs vermeld dat er geen effecten zouden zijn,   klaagt De Bosscher samen met heel wat éénsgezinde buurtbewoners.  Het compenserende groen wordt in het dossier meermaals beklemtoont maar is in werkelijke oppervlakte verwaarloosbaar. Bovendien blijft de groeninvulling na de bouw van dergelijke projecten vaak dode letter. Bij bouwprojecten in de Sportstraat / Godveerdegemstraat werd de groenzone achteraf zelfs opgevuld met grijze klinkers, weet ook Benny Vanlyssebettens.

“Wij  vrezen dat dit project  een precedent zal zijn wat Bevegem voorgoed zal veranderen”, klinkt het eensgezind bij de Bevegemnaars. Ook  de villa  aan de overkant (met  grote tuin)  staat al een tijdje leeg. Bouwpromotoren  kopen tegenwoordig elke villa met wat groen om er met appartementen grof munt uit te slaan  . Het toelaten van appartementen op de ene hoek  zal dus  ongetwijfeld een precedent scheppen voor andere terreinen in de omgeving, dit hebben we ook gezien aan de Bruggenhoek/Voetbalstraat waar momenteel een prachtige villa wordt gesloopt voor… jawel… een appartementsblok van dezelfde vastgoedontwikkelaar. We hebben natuurlijk niets tegen die firma. Zij doen enkel wat mogelijk wordt gemaakt in Zottegem. Ditmaal staat het groene en residentieel karakter van  Bevegem op het spel maar morgen is het elders. “Het huidige woonplan ligt ergens stof te vergaren lijkt wel, hoog tijd  dus dat de politiek actie neemt voor een duidelijke visie over patrimonium, ruimtelijke ordening en leefomgeving“, weet De Bosscher.