Zitting gemeenteraad Lierde van 25/05/2020.

Bekijk hier de integrale versie van de tweede digitale gemeenteraad te Lierde.

Omdat gezien de geldende corona-maatregelen de gemeenteraad nog steeds niet op de gewone manier kon doorgaan werd weerom via Microsoft Teams een virtuele vergadering georganiseerd dewelke doorging op maandagavond 25 mei 2020.

Om geen afbraak te doen aan de openbaarheid konden de pers en geïnteresseerde burgers zich vooraf registreren om deel te nemen. Een vijftiental mensen maakte van dit aanbod gebruik. Opmerkelijk meer dan voor de eerste digitale gemeenteraad.

Tussenkomen konden ze echter niet want enkel de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, schepenen en fractieleiders hadden beschikking over een microfoon. Overige gemeenteraadsleden die het woord wensten, zoals bv. bij de mondelinge vragen, dienden dit via de chatfunctie aan te vragen.