Groen: ‘De beslissing om ‘Den Dok’ te sluiten is gebaseerd op los zand.’

Groen vraagt de heropening van het zwembad.


Geraardsbergen. Volgens Groen Geraardsbergen zijn de redenen die de stad ertoe hebben aangezet om “den dok” te sluiten zijn gebaseerd op onwaarheden. Zo stelde men dat de beslissing werd ingegeven omwille van technische en financi ële problemen.

De kuip zou lekken?
Volgens Groen heeft recent bodemonderzoek heeft aangetoond dat er geen chloorverontreiniging is en dat er ernstige twijfel is omtrent het lekken van de kuip, deze staat momenteel bijna volledig gevuld met regenwater.

De technische installatie zou niet meer voldoen?
‘Dit probleem was al langer geweten. Men heeft gewacht tot na de gemeenteraadsverkiezingen om hiermee naar buiten te komen, uit schrik voor mogelijk stemmenverlies. Het uitstellen van herstel heeft dan ook geleid tot een aanzienlijke meerkost’, aldus Patrick Franceus (Groen).

Het was financieel niet meer verantwoord om het zwembad open te houden?
De sluiting kadert volgens Groen in de hele besparingsoperatie die de stad heeft doorgevoerd. Met andere woorden, hoe dan ook “den dok” moest sluiten. ‘Het ganse schepencollege draagt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing. Ook al stond het in de sterren geschreven dat “den dok” moest sluiten, geen enkele partij had de moed om dit in zijn verkiezingsprogramma op te nemen.

Met de sluiting van het zwembad zou men een besparing van €300.000 realiseren. Een habbekrats tegenover de kosten die gespendeerd werden aan de nieuwe bibliotheek (ongeveer €8.000.000) en de nieuwe sporthal (meer dan €7.000.000). Deze laatste investering komt vooral de georganiseerde sporters ten goede, daar waar het zwembad zich vooral richt naar de niet-georganiseerde sporters.’

Geraardsbergen kreeg in 2020 van de Vlaamse Overheid:

–                   €213.561,38 oplopend tot €1.268.219,63 (voor open ruimte)

–                   €1.045.648 jaarlijks tot 2025 (voor mobiliteit)

–                   €448.235,67 (voor cultuur, sport en jeugd)

Ondanks de aangegeven bestemming tussen haakjes, zijn de bedragen vrij te besteden.

Aangeven dat er geen geld zou zijn voor het open houden van “den dok”, klopt dus helemaal niet, omdat dit voor het bestuur nooit een prioriteit is geweest.

Patrick Franceus: ‘Van bij het begin was duidelijk dat aan het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen RLVA), begeleider van het project rond “den Bleek”, gesteld werd dat alle protest in de kiem moest gesmoord worden. Het openhouden van “den dok” was geen optie, dit mocht zelfs niet ter sprake komen. Deze schijn-democratische afspraak druist volledig in tegen alle principes van participatie waar dit bestuur de mond vol van heeft.’

Groen Geraardsbergen heeft dan ook het volste begrip voor het ontslag nemen van de actiegroep “den dok blijft” uit de kerngroep “den Bleek”.   ‘Het terug open stellen, eventueel onder een milieuvriendelijkere   vorm (vb. voorverwaming met zonne-energie) van het zwembad blijft een streven. Klimaatverandering, aanhoudende droogte geeft aan dat naast de Gavers bijkomende zweminfrastructuur nodig is. Het halsstarig weigeren van deze meerderheid om het openhouden nog maar in overweging te nemen is een blijk van niet respect ten aanzien van de bevolking.’