Zottegems stadsbestuur zegt twee keer ‘nee’

  • Het stadsbestuur ontving een vraag voor een financi ële bijdrage ten voordele van de Oekraïense liefdadigheidsorganisatie Charity Foundation Rozvytok Hromady die zich inzet voor minderjarige oorlogsslachtoffers Deze organisatie veilt een schilderij (met certificaat van echtheid) van de bekende Oekraïense schilder Jaroslav Srarbryn en wil met de opbrengst van de verkoop van dit schilderij een bilirubinometer aankopen. Dit soort scanner die geelzucht bij pasgeboren kinderen kan detecteren, kost 2.000 euro waarvan reeds 300 euro werd gesponsord. Het stadsbestuur heeft echter beslist niet in te gaan op de vraag om het resterende bedrag van 1.700 euro te sponsoren omdat reeds ieder jaar uit de stadskas een budget voorzien wordt voor diverse projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking.

  • Er is ook ‘nee’ geantwoord op een vraag van Coupon Solutions dat de app Swipedrinks ontwikkelde als cashless betaalsysteem waarmee men bv. op evenementen via de smartphone drankbonnetjes kan aankopen en ‘swipen’ om vrienden te trakteren of te worden getrakteerd. Wegens geen events door corona besliste het start-up bedrijfje uit Zottegem/Herzele haar expertise in te zetten voor het goede doel en lanceerde Coupon Solutions in samenwerking met Rode Kruis Vlaanderen een digitale Knuffel-actie waarbij men elkaar knuffels kan toesturen die door middel van een digitaal systeem kunnen uitgescand worden zodat mensen die knuffels ‘echt’ aan elkaar kunnen geven. Een knuffel kost 1 euro, integraal voor het Rode Kruis Vlaanderen. Gevraagd werd aan de stad om deze actie mee te willen sponsoren door de aankoop van een pakket knuffels die dan zouden kunnen verstuurd worden naar alle medewerkers van de stad en/of van Zottegemse woonzorgcentra. Het college van burgemeester en schepenen besliste echter om op dit voorstel niet in te gaan.