Groen Horebeke wil mening inwoners voor herinrichting Kerkplein St-Maria-Horebeke

 

Het Kerkplein van Sint-Maria-Horebeke wordt binnenkort onder handen gekomen. Dit naar aanleiding van de geplande rioleringswerken. Omdat de heraanleg van een straat, laat staan een plein, slechts eens in de 30 jaar gebeurt, stelt Groen Horebeke voor om dit in samenspraak met de inwoners te organiseren én dat er out-of-the-box wordt gedacht.

Momenteel werkt het gemeentebestuur van Horebeke samen met de intercommunale Solva aan een plan voor de heraanleg van het Kerkplein van Sint-Maria-Horebeke. Om zo een belangrijk project te laten dragen door de bevolking, stelt Groen Horebeke voor dat de gemeente het ontwerpplan eerst voorstelt aan de inwoners op een inspraakmoment, waarna de idee ën en bedenkingen die daar ontstaan door de ontwerpers kunnen worden meegenomen in het definitieve plan. “Het Kerkplein is het uithangbord van onze gemeente. Het moet een plaats zijn waar je in alle rust en liefst ook in een groen kader kunt genieten van sociale contacten. Het moet een plaats zijn waar je trots op kunt zijn”, zegt Filip Hebbrecht, fractieleider van Groene Horebeke.

“Om die herinrichting tot een succes te maken, is een samenwerking met inwoners, verenigingen, scholen en ondernemers van groot belang. Bovendien zijn er onder onze inwoners ook heel wat mensen met kennis van zaken over mobiliteit, openbaar groen, erfgoed etc. Het zou jammer zijn om hier geen beroep op te doen. Tenslotte zijn het ook onze inwoners die de komende decennia als eerste gebruik zullen maken van het Kerkplein. Logisch toch dat we dan naar hun mening vragen.”

In de aanloop naar de wegenwerken stelde Groen Horebeke reeds voor aan het gemeentebestuur om zich in te schrijven voor het project Bouwdoos van Solva. “Hiermee kon Horebeke alvast een proefopstelling doen rond het Kerkplein en deze aan de inwoners voorleggen”, verduidelijkt Filip Hebbrecht. “Meerderheidspartij Volksbelangen ging hier echter niet op in, maar nu vragen we dus een herkansing voor onze inwoners.”

Omdat de heraanleg van een straat slechts eens in de 30 jaar gebeurt, hoopt Groen Horebeke sowieso dat de ambities van het gemeentebestuur voldoende hoog liggen. “Met Groen hebben we zelf ook wel wat idee ën over de kern van Sint-Maria-Horebeke”, besluit Florian Vande Walle van Groen. “Zo zouden we het Kerkplein als een volwaardig plein willen zie met een centrale functie voor de inwoners, de bezoekers en de vele wandelaars. En waarom niet meteen nadenken over het groter plaatje en het kerkhof en de kerk mee betrekken in het plan?”

Groen doet een oproep aan alle inwoners om hun idee ën te delen of mee te denken over de toekomst van het Kerkplein.
Iedereen kan deze melden aan Groen Horebeke via info@groenhorebeke.be of via Facebook of telefoon tot 15 april.