CD&V bloemperkenactie in Horebeke

Reeds jaren terug heeft CD&V-Horebeke gepleit voor een heus TLC-plan. Het werd echter nooit opgepikt.   Dit vertelt Luc Wachtelaer.
TLC-plan is het relance aanzetplan bij uitstek
Luc: ” Net zoals bij ons streven naar een BIN (wat eerst niet nodig was, intussen realiteit), plaatsen van extra vuilbakken (wat eerst niet nodig was, intussen realiteit), Lifestreaming van de raad (wat eerst niet nodig was, intussen realiteit), deftig onderhoud van fiets-en wandelwegen (vb. Kullaarsweg, waar we nog steeds aan trekken en sleuren) zullen we blijven ijveren om ook dit voor elkaar te krijgen.
Dit TLC- plan behelst onderhouden bermen met wilde bloemen zodat deze niet telkens gemaaid dienen te worden. (kostenbesparend).
Als er al eens gemaaid moet worden omwille van een verkeerssituatie , dan is het belangrijk om het maaisel terug op te nemen om zo geen voedsel aan de grond te schenken waardoor je nog meer moet maaien en er steevast netels groeien.
Dit TLC- plan behelst een aanpassing waardoor Sint-Maria Horebeke een “echte” dorpskom verkrijgt ipv. een snelle doorgang via de provincieweg. De herinrichting van het dorpsplein is een kans om dit mogelijk te maken. Uiteraard is er hier geen participatie van de inwoners in deze. Of wat dacht U ? Beplanting kan ook bepalend zijn om snelheid te minderen op de provincieweg. Maw. centrum versterkende maatregelen.
Dit TLC- plan behelst bebloeming    waardoor deze gemeente eindelijk zijn toeristische uitstraling krijgt die het verdient na decennia lange stilstand. Die bloemenperkjes zouden onder CD&V bestuur reeds vorige herfst aangelegd geweest zijn langs de ingangswegen en kruispunten van Horebeke. Vandaag zouden die reeds bloeien.
Als relancemiddel na Corona is dit een perfecte tool om de lokale economie aan te zwengelen. Niet vergeten dat er in dit kleine dorp een aanzienlijk aantal gezinnen direct of indirect van Horeca en toerisme leven…
Dit TLC- plan behelst een welkomstbord waar de zelfstandige van de maand op vermeld staat alsook talloze verenigingen met hun activiteiten. In het verlengde eveneens op hetzelfde moment een vermelding in het Horebeeks infoblad zonder de steeds weerkerende staatsieportretten van het bestuur.
Dit TLC-plan behelst het planten van bomen en hagen tegen erosiebestrijding en voor de klimaatdoelstellingen, waar we een paar weken geleden onze medewerking aan verleende. “Anonieme boomplanters in Horebeke”.
Bermen en braak liggende gronden worden nog te vaak onderbenut om te beplanten.
Beeld U een 1 km. lange wegberm in met zonnebloemen of andere typische beplanting voor een speciaal effect…
Dit TLC-plan is per definitie een relancemaatregel die op de “korte en lange” termijn zijn effect heeft.
Omdat onze roep om bloemperken genegeerd wordt, schieten we dan ook zelf in actie.”