N-VA gemeenteraadslid Jan Haegeman dient voorstel in om parkeerreglement in winkelstraten aan te passen

Consternatie bij de Brakelse handelaars toen de schepen van lokale economie doodleuk aankondigde dat parkeren in het winkelcentrum zonder enige inspraak aangepast werd van ‘kortparkeren’ naar ‘ultrakortparkeren’: van maximum 60 naar maximum 30 minuten. Die aanpassing wordt allerminst gesmaakt door de Brakelse ondernemers. Ons parkeerreglement is er net om onze handelaars te steunen, stelt de N-VA, niet om ze te pesten. En dus legt de N-VA een voorstel op tafel om de duurtijd terug op te trekken naar 60 minuten én begeleidende maatregelen te nemen.

Gemeenteraadslid Jan Haegeman (N-VA): “Heel wat slechte beslissingen vallen telkens weer terug te voeren op hetzelfde probleem: onze blauwe meerderheid denkt nog altijd aan onze gemeente in termen van een kleine stad. Daar is zo’n tweedeling in ‘funshoppen’, waar de mensen uitgebreid te tijd nemen om te kuieren in de winkelwandelstraat, en ‘runshoppen’, waarbij je snel even binnen en buiten wipt om een krant te halen, een pakje of een afhaalmaaltijd mee te nemen op zijn plaats. Maar — en ik beklemtoon dat — wij zijn g één kleine stad en het is ook absoluut niet in het voordeel van Brakel om dat na te streven. Wij zijn een goed uitgeruste kleine gemeente in het groen. Dat is onze troef. ‘Runshoppen’ en ‘funshoppen’ zijn hier dus totaal niet aan de orde. Wie naar Brakel komt winkelen, doet dat niet om tussen winkels te slenteren maar wel doelgericht: bewust om pralines, bewust om schoenen, bewust om een nieuwe broek in die of die zaak waar je weet waar je terecht kan. Het parkeerbeleid dient daar rekening mee te houden. Met amper dertig minuten kom je er niet.

Ook het sociale aspect vindt Haegeman daarbij erg belangrijk.

Jan Haegeman (N-VA): “Een groot pluspunt van onze lokale handelaars zit hem inderdaad ook in de sociale component. In de Brakelse winkels sla je — uiteraard vooral in niet-coronatijden — een praatje. Je komt er kennissen en vrienden tegen en wie anders dan de winkelier om je op de hoogte te houden van het meest recente Brakelse nieuws. Dat is een belangrijk element voor de cohesie in onze gemeente. Maar als je op een wip weer buiten moet staan omdat je anders een boete aan je been hebt, dan blijf je al zeker niet plakken om een praatje te maken. Wat overblijft is een klinische ervaring. Dat is allerminst in het voordeel voor onze eigen handelaars die het net van dat aspect ‘nabijheid’ moeten hebben. De inperking van 60 naar 30 minuten schiet dan ook zijn doel — het zorgen voor meer passage bij de handelaars — volledig voorbij en werkt zelfs contraproductief. We moeten dat dus terug durven aanpassen.”

Nochtans is de N-VA het systeem van kortparkeren niet ongenegen. In het verleden schaarde de partij zich achter de blauwe zone én zelfs de shop&go-plaatsen.

 

Jan Haegeman (N-VA): Wij blijven inderdaad het principe van kortparkeren genegen: de bedoeling moet zijn om de parkeerplaatsen in het winkelcentrum te vrijwaren voor wie daar zijn of haar inkopen komt doen. Wie langer in het centrum moet vertoeven, wie er woont of werkt, wie op bezoek komt, wie effectief een paar uur tussen onze winkels komt doorbrengen, moeten we inderdaad kunnen begeleiden naar de langparkeerzones. Maar er moet een evenwicht zijn. Bovendien maakt de mobiliteitsknoop in Brakel één en ander niet evident. Laat staan dat het beleid inspanningen levert om de fiets te gebruiken voor het winkelen: met name de Hoogstraat en Neerstraat zijn soms meer racebaan dan woonerf. Het gaat er dus niet alleen om om de parkeertijd terug aan te passen, maar ook om extra aandacht te hebben voor de ontsluiting van de bestaande parkings én voor het comfort van fietsers en voetgangers. Een tweetal tot viertal parkeerplaatsen waar je maximaal een half uur kan parkeren, dat kan. Maar toch niet de hele straat? Zelfs unizo stelt dat parkeerplaatsen voor ‘ultrakortparkeren’ beperkt moeten blijven tot maximum 10% van het totaal.

Vooral ook de manier waarop het schepencollege deze beslissing er heeft doorgeduwd, zit Haegeman heel erg hoog. Al slaat hij opvallend ook zelf mea culpa.

Jan Haegeman (N-VA): “Het klopt dat ik hier zelf in de fout gegaan ben. Ik heb — en met mij de volledige oppositie — samen met de blauwe meerderheid de inperking van de parkeertijd naar 30 minuten mee goedgekeurd op de gemeenteraad van januari jongstleden. De aanpassing zat goed verstopt in een ‘algemeen verkeersreglement’ waarvan door het schepencollege werd gesteld dat het louter een samenvoeging betrof van verschillende diverse reglementen. Voor iemand die er prat op gaat de dossiers telkens grondig te lezen, had ik dat moeten zien. Maar ik heb mij laten vangen door de blauwe trukendoos. Het schepencollege heeft ons overigens steeds voorgespiegeld dat de beslissingen rond de shop&go-plaatsen genomen werden in samenspraak met de middenstandsraad. Ook dat blijkt bij de haren gesleurd: de beslissing werd eenzijdig genomen zonder enige inspraak. Dat grenst aan het despotische en daar wil ik geen deel aan hebben. Vergissen is menselijk, maar volharden in die beslissing is des duivels, wist Seneca al. Met de N-VA zullen we daarom op de komende gemeenteraad voorstellen de duurtijd van de shop&go-plaatsen alsnog te verlengen naar 60 minuten.”

De volgende gemeenteraad vindt plaats op maandag 29 maart. Het schepencollege volhardt in de boosheid en roept ook nu weer de gemeenteraad fysiek samen besluit    Haegeman .

 

X