Brakelse gemeenteraad – Vlaams Belang doet eigen voorstel rond nieuw gemeentehuis

Er vloeide al heel wat inkt rond de inplanting van een nieuw administratief centrum met cultuur- en theaterzaal in Nederbrakel.   De liberale meerderheid   is nu van plan om de dekenij te behouden uit vrees voor een veldslag rond erfgoed. De Vlaamse overheid zou immers niet toelaten dat de dekenij wordt gesloopt en daar komt nu bij dat de tuin waar nog heel wat kosten werden aangedaan door het gemeentebestuur om bomen te redden   ook eventueel gaat blijven bestaan. Toen de eerste plannen werden gemaakt ging alles worden afgebroken – inclusief dekenij en tuin.   Er werd zelfs een woning onteigend op de hoek van de Serpentestraat en de Theo Brakelsstraat.   We schreven dit eerder al dat de dekenij blijft behouden en dat de meerderheid het cultureel aspect van de plannen   wil onderbrengen in dit gebouw met erfgoedwaarde.

Brakels dekenijgebouw is gered van de sloop en blijft behouden — NUUS

Voorontwerp bedacht door het Vlaams Belang Brakel betreffende de inplanting van een nieuw gemeentehuis met administratief centrum   en allerhande zalen.

Gemeenteraadslid Veronique Lenvain (Vlaams Belang) liet zelf een voorontwerp uitwerken dat tegemoet komt aan de vraag van verschillende verenigingen en buurtbewoners om een nieuwe multifunctionele zaal met een modern gemeentehuis en met voldoende parkeermogelijkheden. Het Vlaams Belang wil daarmee een antwoord bieden op het ontwerp dat op de tafel van het gemeentebestuur ligt.

Er was al heel wat te doen rond het nieuwe project van het gemeentehuis, cultuur- en theaterzaal in Serpentestraat in Nederbrakel. ‘De plannen voor het nieuwe complex, in combinatie met processen, onteigeningen en de oude dekenij, deden al heel wat wenkbrauwen fronsen. Temeer omdat de open VLD niet wil afwijken van hun plannen en geen luisterend oor hebben naar het verenigingsleven en de Brakelaars. De gemeente wou koste wat het kost de gronden verwerven via een onteigening wat op zich een groot budget met zich meenam (wat uiteindelijk toch weer door de Brakelaar wordt betaald).

Nood aan een multifunctionele zaal

Het project deed al heel wat wenkbrauwen fronsen bij de buurtbewoners omdat er in de straat heel druk verkeer heerst met te weinig parkeerplaatsen. De veiligheid in de straat zakt daardoor ook dieper en dieper, wat toch een prioriteit zou moeten zijn.

Veronique Lenvain liet voor het geplande gemeentehuis, cultuur-, muziek- en theaterzaal te Nederbrakel zelf een voorontwerp opmaken maar dan zonder de combinatie. ‘Het voorstel met aparte zalen is een slecht voorstel omwille van heel wat plaatsgebrek op de site van de Serpentestraat. De mensen hebben geen enkel belang bij een glazen vloer waar een beek onderloopt, maar hebben meer baat aan een multifunctionele zaal waar onze talrijke verenigingen zo hard (en al lang) om schreeuwen.’ Het project dat aan de buurt werd voorgesteld voorzag weinig parkeerruimte dus enkel nog meer verkeersproblemen.

Eigen voorstel

Het Vlaams Belang liet naar eigen zeggen een modern en verstaanbaar project maken, gelegen op de open ruimte langs de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse.   Veronique Lenvain: “Een modern complex waarbij het ganse gelijkvloers en het tweede verdiep open en doorzichtig blijft en ingericht wordt als overdekte parking met voldoende parkeerplaatsen en fietsenstalling met de mogelijkheid van een ondergronds parking. Vooraan het gebouw worden 2 parkeerplaatsen voorzien voor gehandicapten. In het achterste gebouw bevinden zich twee ruime zalen die kunnen samengevoegd worden tot één open ruimte met een bar die beide zalen kan bedienen. De sanitaire ruimtes bevinden zich op beide verdiepen.

Het modern gemeentehuis is vooraan voorzien van glas. Er is een trap naar de parkeergarage met twee nooduitgangen. Het voorontwerp voldoet in alle opzichten ook aan het Bijzonder Plan van Aanleg en de gronden liggen vrij. Het parkeeraanbod kan makkelijk naar 100 wagens worden opgetrokken en rondom het gebouw kan men inrichten als groenzone.”

Warme oproep

We vernemen dat de open VLD afziet van haar plannen en verliest zo al hun geloofwaardigheid. Het Vlaams Belang doet hierbij een warme oproep aan de meerderheid om dit voorontwerp te bekijken in het belang van elke Brakelaar. Enkel een win-win situatie dus, en voor het cultuurleven en voor de buurt.

 

Reactie van schepen Sabine Hoeckman ( Open Vld) : ”  Ik had graag als schepen van openbare werken, openbaar domein en mobiliteit het volgende willen reageren op het voorstel van Vlaams Belang Brakel:

De gemeente heeft het aangeduide terrein tussen de huidige parking Tirse en de Driehoekstraat in erfpacht van de Kerkfabriek. Daarop bouwen is werkelijk  utopie. Er is zelfs ooit een studie geweest in opdracht van de kerkfabriek om aldaar de mogelijkheden te kennen i.v.m. het bouwen van woningen aldaar.  Deze plannen zijn totaal verworpen en dit omdat het perceel in een effectief overstromingsgebied ligt. Daarenboven zou raadslid Veronique Lenvain toch moeten  onthouden dat het dossier ‘Aanleg en uitbreiding van parkings’ destijds unaniem op de gemeenteraad werd goedgekeurd. Dus mevrouw Veronique Lenvain  kent de bestemming van dit perceel maar al te goed. Dus mijn inziens zonde van de tijd en geld die haar partij in deze ‘studie’ heeft gestoken.

Trouwens wanneer men naar het terrein aldaar gaat, zal men zien dat het fietsbaantje die naast de parking, de dienstweg en de terreinen van de KSA Brakel (richting brandweer

kazerne) zal verbinden, reeds is aangeduid. Eind maart zal men de firma Bossuyt aldaar gretig aan het werk zien met als eindresultaat GEEN administratief centrum en multifunctionele zaal maar WEL een nieuwe parking.

De parking is aldaar ook van harte welkom en dit uitgesproken door ouders die ’s morgens en ’s avonds nu moeten manoeuvreren om hun kinderen aan de Broederschool  Sint-Augustinus af te zetten en op te halen. Zij zijn blij met de parking en kunnen dus in alle veiligheid hun wagen stationeren en de kinderen laten oversteken met een toekomstig zebrapad om zich naar de schoolpoort te begeven.

Gemeenteraadslid Hedwin De Clercq   betreurde dat voor het project rond het nieuw administratief centrum   iemand uit zijn huis werd gezet   en waar de gemeente 400.000 euro heeft voor betaald.   “Dit is de omgekeerde wereld – een huis kopen en dan pas nadien zien   dat het perceel te klein is om het aangekondigde project te kunnen realiseren.   350 euro voor een vergadering livestream te doen   vindt men   te kostelijk   of heeft men schrik.”

Burgemeester Stefaan De Vleeschouwer   zei dat er in de toekomst   zeker initiatieven komen om de transparantie van de gemeenteraad te verbeteren. Ik denk hier bvb aan de aanschaf van laptops e.d.   voor ieder raadslid.”

Verharding van Brakel neemt nooit geziene proporties

Omgevingsvergunning Kasteelpark in Nederbrakel   – Brakel

De verharding van Brakel neemt met de dag grotere sprongen. Zo wordt er een nieuw zwembad voorzien op het domein De Rijdt. De parkeerplaatsen aan het sportterrein werden grondig uitgebreid. De Tirse parking wordt uitgebreid. Er komt een nieuwe weg tussen de Tirse en de omgeving   KSA-lokaal.   In Everbeek-Boven   staat   een nieuwe wijk met bijna 50 nieuwe woningen   op stapel waarbij de ontsluiting met smalle straten bijzonder slecht is.   Tel daar binnen afzienbare tijd maar 100 wagens bij   en het is moord en brand   dat de zwakke weggebruiker geen plaats   heeft.

Het industrieterrein wordt uitgebreid. Nog eens verharding en nog meer verharding.   Het openbaar vervoer is gewoon ondermaats.   Wanneer zitten we aan de limiet?   Wat schiet er straks van het mooie, rustige landelijke aantrekkelijke Brakel nog over.   Intercommunales worden gebruikt als dekmantel om gewoon verder te doen.

Zo was er recent een actie van bewoners in het naburige St.-Maria-Oudenhove   tegen de verstedelijking van hun dorp met een petitie als gevolg   met 655 handtekeningen.   Wanneer volgt Brakel? De betonstop die werd aangekondigd heeft bij velen paniek veroorzaakt en er wordt maar op los gebouwd.

Op de laatste gemeenteraad    werd de aanvraag   voor het bijstellen van een bestaande verkaveling voor de site gelegen tussen de Kasteelstraat en Spoorwegstraat voorgelegd.   Enkele jaren terug   (2017)   was er sprake van een mix in deze nieuwe wijk van woningen en appartementen.   Het bleef   lange tijd stil rond dit dossier en nu zou het alleen gaan   om de bouw van 220 appartementen.   De projectontwikkelaar zelf wou nog niet veel kwijt over dit project omdat de vergunningen nog allemaal niet in hun bezit zijn.

De dreef   aan de Spoorwegstraat wordt behouden.   De kapel die dienst doet als museum zal worden geïntegreerd in deze site. Er is eveneens   een   mariagrot   die eveneens wordt behouden en   men voorziet    heel wat groen.

Schepen voor ruimtelijke ordening Peter Vanderstuyf   wou daar het volgende over kwijt. ” Men wou ons een bepaalde norm opleggen om de appartementen 220 in totaal zo klein mogelijk te maken.   Ik ben om bepaalde bouwnormen in te voeren. Dit betekent minimum 60 vierkante meter voor een studio, 85 vierkante meter voor een 2 slaapkamer appartement   en 110 m2 voor een   appartement met drie slaapkamers. De slaapkamers moeten voorzien   zijn   van een raam – lichtinval. We gaan toch geen konijnenhokjes maken.   Dat het dossier zo lang op zich heeft laten wachten heeft wellicht dat het beoogde rendement te laag was en daarom wordt nu voluit voor appartementen gegaan.”

Gemeenteraadslid Jan Haegeman   (N-VA) stelde zich wel vragen rond dit project of dit niet het volgende verkeersinfarct wordt   in de centrumgemeente?

Het gemotoriseerd verkeer krijgt een uitgang langs de Kasteelstraat en de zwakke weggebruiker langs de Spoorwegstraat vertelde schepen Sabine Hoeckman. .

Het werd bijzonder stil.

Wielermonument

Recentelijk werd het wielermonument van Nederbrakel   (Rond Plein)   naar   Parike verplaatst. Er waren   vragen   van oppositieraadsleden of alles is verlopen met de nodige akteoverdracht, vergunningen, schenkingen., priv égrond…..enz

Burgemeester Stefaan De Vleeschouwer zei dat alles goed is verlopen en dat alles juridisch in orde is.

Het monument werd geplaatst   naar aanleiding van ‘dorp van de Ronde’ in 2005.   Het materiaal   en de verwerking kostte toen aan de belastingsbetaler bijna 5000 euro. ( 2005)