Zottegemse dekenale kerk in de steigers voor onderhoudswerken

Sinds enkele dagen staat een deel van de dekenale O.-L.-Vrouw Hemelvaartkerk aan de Markt in het Zottegemse stadscentrum in de steigers. Voor enige informatie over de werkzaamheden die er op til zijn, legde NUUS zijn oor te luisteren bij burgemeester Jenne De Potter en schepen Leen Goossens, bevoegd voor kerkfabrieken.

Zo vernamen we dat er, in afwachting dat het dossier voor de nodige restauratiewerken aan de kerktoren goedgekeurd wordt door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid, nu reeds in opdracht van de kerkfabriek van Zottegem-centrum en in samenspraak met het stadsbestuur, noodzakelijke onderhoudswerken aan de buitenkant van de rest van het kerkgebouw gaan uitgevoerd worden. Dit zal eerst gebeuren aan het buitengedeelte van het koor dat nu al in de steigers staat. Na voltooiing hiervan zullen de stellingen verplaatst worden en is de buitenkant van het schip van de kerk aan de beurt.

Overal zal een nazicht van de dakbedekking gebeuren en zullen de gebroken leien vervangen worden. Ook zal de staat van alle dakgoten bekeken worden en waar nodig zullen deze vernieuwd worden. Mede op verzoek van de provinciale dienst Monumentenwacht zullen de ladder- en klimhaken herplaatst worden zodat ze voldoen aan de thans geldende reglementaire bepalingen. Verder zal ook al het houten buitenschrijnwerk (zowel de grote kerkdeur als de kleinere inbegrepen) hersteld en herschilderd worden. Voorzien is dat deze onderhoudswerken een tweetal maanden zullen duren, tot het einde van mei. De kostprijs ervan bedraagt zo’n 75.000 euro waarvan ongeveer 20.000 euro voor rekening van het agentschap Onroerend Erfgoed en de rest ten laste van de Zottegemse stadskas.

X