Gemeenteraad geeft fiat om sociale woningfraude aan te pakken


Geraardsbergen. Dinsdag 30 maart 2021 keurde de gemeenteraad een voorstel van Ilse Roggeman (N-VA) goed waarin het gemeentebestuur aan alle huisvestingsmaatschappijen, waar zij deel van uitmaakt, te vragen om een raamakkoord van de Vlaamse Overheid te ondertekenen die de toelating geeft om na te gaan of huurders van een sociale woning eigendom in het buiteland hebben. ‘Dat is sociale woningfraude. Er zijn immers Vlamingen genoeg die echt nood hebben aan een sociale woning’, laat Ilse Roggeman (N-VA) weten.

 

Wie een sociale woning wilt, mag geen eigen woning hebben, ook niet in het buitenland. Om deze vorm van sociale woningfraude te onderzoeken, heeft de Vlaamse Overheid (VMSW) — op voorstel van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) — een raamakkoord afgesloten met private onderzoeksbureaus, die gespecialiseerd zijn in het achterhalen of sociale huurders eigendom in het buitenland hebben. Is dat het geval, dan verliezen ze hun sociale woning.

 

‘Vlaanderen heeft immers een ellenlange wachtlijsten van mensen die recht hebben op een sociale woning. Sociale woningen zijn voorbehouden voor de doelgroep die er effectief recht op heeft. Tot nu toe konden de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren enkel deze regel aftoetsen aan de roerende goederen die iemand in het eigen land bezat’, laat Ilse Roggeman (N-VA) in een reactie weten.

 

Om die redenen vroeg N-VA Geraardsbergen via haar fractievoorzitter, Ilse Roggeman, aan het gemeentebestuur om aan alle huisvestingsmaatschappijen waar ze deel van uitmaken   te willen vragen om in te tekenen op de raamovereenkomst van de Vlaamse overheid. De gemeenteraad ging op dinsdag 30 maart unaniem akkoord met het voorstel van Ilse Roggeman.

 

Dankzij die bilaterale akkoorden heeft minister van Wonen Matthias Diependaele nu ook het akkoord beet van 41 landen. Die zijn bereid hun kadastrale gegevens ter beschikking te stellen aan Vlaanderen.

 

Julien Borremans