Persbericht van CD&V Herzele naar aanleiding van de wissel in bevoegdheden van schepen Ronny Herremans

Ronny Herremans aan het woord: “Vanaf 1 april (en dit is geen aprilgrap) wordt de bevoegdheid Stedenbouw overgelaten aan Schepen Jan Van Damme. In ruil wordt de bevoegdheid Mobiliteit toegevoegd aan mijn bevoegdheden als Schepen.
Ik ben ervan overtuigd dat Jan dit zeer goed zal doen, zoals hij dit in het verleden reeds heeft bewezen.

Enerzijds is het met spijt in het hart dat ik de bevoegdheid Stedenbouw overdraag, maar de aanhoudende persoonlijke aanvallen op sociale media en tijdens de verschillende gemeenteraden werden voor mij en mijn familie alsook op professioneel vlak onhoudbaar.

Anderzijds ben ik tevreden dat ik mij vanaf heden mag inzetten voor de bevoegdheid Mobiliteit daar deze zelfs beter aansluit bij mijn huidige bevoegdheden Wonen, Woonbeleid, Ruimtelijke ordening, Leefmilieu en Patrimonium.

Bovendien ben ik tevreden over de oprichting van de deontologische commissie waar ik van bij het begin volledig achter stond en onmiddellijk instemde om dit op te richten. Het is misschien aangewezen om als eerste agendapunt de persoonlijke aanvallen in de politiek te bespreken.

Dit met als doel het opbouwen van een constructief klimaat waarbij de focus op de dossiers en de feiten komt te liggen en oplossingsgericht kan worden gedacht en gewerkt om zo een correcte politiek te voeren voor de burgers van Herzele.

Ik ben nu 2 jaar actief als Schepen en ik heb mijn taken steeds in eer en geweten en in het algemeen belang van de gemeente uitgevoerd en zal dit in de toekomst ook blijven doen.

Echter kwam ik vanaf de allereerste gemeenteraad onder vuur te liggen. Hierbij werden telkens speculaties in plaats van feiten aangevoerd die trachtten belangenvermenging te laten uitschijnen.

Op 9 maart ’21 had ik dan ook een afspraak belegd met de Burgemeester omdat het voor mij niet langer mogelijk is om mij verder in te zetten voor Stedenbouw en aldus deze bevoegdheid over te dragen naar een andere collega Schepen.

Ondanks de meldingen in de media werd de bevoegdheid Stedenbouw door mij vrijwillig afgestaan en heb ik de eer aan mezelf gehouden.”

X