Witte betonblokken Terjodendries gratis af te halen op 1 april

Haaltert kiest voor duurzaam. Nu de witte betonblokken op de Terjodendries verdwijnen, wil het lokaal bestuur de burger dan ook de kans geven om deze materialen een 2de leven te schenken. Iedereen die wil kan op 1 april gratis betonblokken komen afhalen op Terjodendries in Haaltert.

Lokaal bestuur Haaltert wil een voortrekkersrol opnemen op vlak van duurzaamheid door het goeie voorbeeld te geven en in te zetten op het hergebruik van afgevoerde gemeentelijke materialen. Daarom kan iedere inwoner op 1 april witte betonblokken komen afhalen op de Terjodendries (aan het kaatsplein) in Haaltert.

Veerle Baeyens, burgemeester: “In het kader van duurzaamheid vindt het voltallig college van burgemeester en schepenen het belangrijk om de afgevoerde gemeentelijke materialen een 2e leven te schenken. We kijken er dus naar uit om te zien welke nieuwe bestemming deze blokken − die toch jarenlang een gemeentelijk plein sierden − zullen krijgen.   Iedereen kan ze gratis komen ophalen op 1 april, écht een unieke kans.”