Studio 100-figuren sieren de zestigste Rode Kruissticker

Steun rechtstreeks de Zottegemse afdeling

De alom bekende Rode Kruis-sticker wordt 60 jaar en Studio 100 mag 25 kaarsjes uitblazen. Ter gelegenheid van deze dubbele verjaardag hebben beide organisaties dan ook de handen in elkaar geslagen en zo gebeurt het dat ditmaal enkele Studio 100-figuren op de befaamde Rode Kruis-sticker prijken: Mega Mindy en Baba Yega bemannen een hulppost, Piet Piraat en zijn vrienden volgen een cursus Eerste Hulp bij Steven Stil, Samson & Marie spelen samen met Jeugd Rode Kruis, Bumba helpt als crisisvrijwilliger en Wilko van Nachtwacht geeft bloed. Allemaal activiteiten waaronder de medewerkers van het Rode Kruis met enthousiasme hun schouders zetten. Trouwens ook al gedurende de hele coronaperiode geven deze vrijwilligers het beste van zichzelf voor het afnemen van covidtesten, het vervoer van coronapati ënten, hulp in woonzorg- en vaccinatiecentra, het bedienen van de corona-infolijnen enz. Door een sticker te kopen draagt men er een steentje toe bij dat de Ronde Kruis-vrijwilligers kunnen blijven helpen en wordt de werking van de lokale afdeling(en) gesteund.

TEN VOORDELE VAN DE LOKALE AFDELING(EN)

Ditmaal start het Rode Kruis Vlaanderen haar 60ste veertiendaagse stickerverkoop op donderdag 22 april. Twee weken lang, tot en met donderdag 6 mei, is de jubileumsticker voor 5 euro te koop in heel Vlaanderen. Net als verleden jaar wordt de actie weliswaar overschaduwd door de covid-19-pandemie en moet er rekening gehouden worden met beperkende coronamaatregelen. Zo mogen R.K.-vrijwilligers ondermeer niet de weg op om aan kruispunten de stickers te koop aan te bieden. Wel is het opnieuw mogelijk om via www.koopdesticker.be/zottegem een sticker te kopen (+ verzendkost 1,50 euro). Daarnaast werd binnen het Rode Kruis Zottegem ook een eigen bestelformulier bedacht (zonder verzendkost) waarnaar een link terug te vinden is op de website en facebookpagina van deze lokale afdeling. Na bestelling kan men dan de sticker(s) gaan afhalen en betalen aan de verkoopstand die op zaterdag 24 april vanaf 9 uur op de Markt door R.K.-medewerkers zal bemand worden, of op zaterdag 1 mei tussen 9 en 12 uur in het R.K.-lokaal aan de Meerlaan 48 (oud-politiekantoor).

Ook zullen R.K.-vrijwilligers de stickers te koop aanbieden aan het vaccinatiecentrum aan de Bevegemse Vijvers op donderdag 22 en vrijdag 23 april, telkens vanaf 14 uur, alsook op zaterdag 24 april op de parking van het warenhuis Delhaize aan de Langestraat. Verder kan het Rode Kruis Zottegem rekenen op de medewerking van nog een aantal andere lokale handelaars (te herkennen aan affiche op winkelraam) bij wie de sticker te koop zal zijn: chocolaterie Pralifino (Stationsstraat), apotheek Chaeys (Heldenlaan) en Multipharma (Stationsstraat), Gifts@bar (Hoogstraat), Cheers (Zavel) en Corpo Bello (Hoogstraat). De opbrengst van de stickerverkoop gaat integraal naar de plaatselijke afdeling en wordt geïnvesteerd in nieuwe interventiekledij voor vrijwilligers, medisch en ander hulpmateriaal, organisatie van opleidingen, enz. Langs deze weg dankt het Rode Kruis Zottegem reeds bij voorbaat alle sympathisanten voor hun steun.