Zottegem: laatste twee inruildagen voor gele zakken en gft-stickers

Sinds 5 april ll. is in Zottegem voor afvalinzameling overgeschakeld naar het zgn. diftarsysteem. Dit betekent dat restfractie en gft-afval voortaan respectievelijk in de daartoe gechipte grijze en groene container moeten aangeboden worden, gewogen worden en per kilogram moeten betaald worden (via een persoonlijke afvalrekening bij Ilva). Dit houdt in dat er dus geen gele vuilniszakken meer mogen gebruikt worden en er op de gft-container geen sticker meer moet aangebracht worden.

Wie nog een overschot van gele zakken en gft-stickers heeft, kan deze inruilen maar moet dit doen met bekwame spoed. Laat u immers niet misleiden door een vroeger rondschrijven van de stad en Ilva waarin gecommuniceerd werd dat men voor inruiling elke voormiddag tot einde juni terechtkan aan het onthaal van het Administratief Centrum Sanitary. Daarom vestigen wij er de aandacht op dat inruilen alleen nog kan komende woensdag 28 april en volgende week woensdag 5 mei, telkens tussen 13u30 en 16 uur.

Om het inruilen coronaveilig te laten verlopen, vindt dit niet plaats binnen in het Administratief Centrum Sanitary maar in de openlucht nabij de ingang (partytent voorzien). De geldwaarde van de ingeleverde zakken en/of stickers wordt niet cash uitbetaald maar op uw afvalrekening gestort. Daarom is het nodig uw identiteitskaart bij te hebben. Volledigheidshalve kunnen we ook nog vermelden dat de ingeruilde gele zakken en gft-stickers achteraf door Ilva vernietigd worden.

X