AZ Sint-Elisabeth Zottegem: twee ontslagen in directiecomité

De raad van bestuur van het AZ Sint-Elisabeth moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur en een nieuwe hoofdgeneesheer voor het Zottegemse ziekenhuis. Amper elf maanden nadat ze op 1 juni van vorig jaar werd aangesteld tot opvolger van Frank Verbeke (die tevoren negen jaar aan het hoofd stond), heeft een tweetal weken geleden Greet Keppens als algemeen directeur haar ontslag ingediend. Deze functie, tezamen met de functie van coördinator binnen het Comit é Kwaliteitszorg en Pati ëntveiligheid, wordt nu ad interim waargenomen door Jacque De Bruycker, lid en penningmeester van de raad van bestuur.

Daarnaast moet nog een tweede lid van het directiecomit é vervangen worden want omdat “bepaalde beleidsbeslissingen en omstandigheden hem geen andere keuze lieten” (einde citaat uit zijn ‘afscheidsmailtje’ naar alle ziekenhuismedewerkers), heeft ook Rudi Vossaert als hoofdgeneesheer het AZ Sint-Elisabeth verlaten. Hij trok de deur van het Zottegemse ziekenhuis voorgoed achter zich dicht op 31 maart ll. en ging ’s anderendaags 1 april aan het werk in het Algemeen Ziekenhuis van zijn geboortestad Oudenaarde waar de functie van hoofdarts sinds november van vorig jaar vacant was. Dr. Vossaert (66) was eerst bijna dertig jaar (sinds 1986) als vaatchirurg en daarna sedert 1 januari 2015 als hoofdgeneesheer in het AZ Sint-Elisabeth tewerkgesteld. In afwachting van de aanstelling van een opvolger wordt deze functie nu tijdelijk waargenomen door prof. dr. Georges De Moor die ook als klinisch bioloog en hoofd van het labo aan het ziekenhuis verbonden is.