Eekhoorns kunnen nu veilig de N8 over (Brusselsestraat) in Brakel

Over de N8 — Brusselsestraat werd een boombrug aangebracht. De boombrug is één van de eenvoudigste en meest effici ënte manieren om eekhoorns veilig de weg over te leiden. Het is een dik scheepstouw dat tussen twee boomstammen over de weg wordt gespannen. Het verbindt twee bosdelen die zich elk langs één zijde van de weg bevinden. Eekhoorns en andere boombewonende zoogdieren hebben er geen moeite mee om over dit touw te balanceren.  Voor de uitvoering van de werken deed men  beroep op de ervaren boomklimmers van de Boomhelden. Het is voor hen een korte en veilige oversteek door het luchtruim. Het was schepen voor milieu Peter Vanderstuyf die ijverde voor dergelijke oplossing.   Na een lange administratieve mallemolen werd het touw uiteindelijk bevestigd. Het touw werd hoog genoeg bevestigd want deze verbindingsweg (N8) is belangrijk voor speciale transporten.

Hopelijk nemen alle eekhoorns deze veilige oversteek!