Nieuwe straatnaambordjes op termijn in Brakel met volksnaamvermelding

Op de jongste Brakelse gemeenteraad kwam N-VA-raadslid Jan Haegeman met het voorstel op de proppen om de volkseigen namen van sommige straten een plaatsje te geven in het straatbeeld.

Gemeenteraadslid Jan Haegeman (N-VA): “De huidige Tirse heeft in de Brakelse volksmond natuurlijk een veel onwelvoeglijker naam. En zo zijn er in Brakel nog veel andere straten en ‘ketskes’ die behalve hun offici ële benaming ook een volksnaam hebben, denk aan het ‘Vapeurboantje’ (Wijmeersstraat), ‘Assenboane’ (Dr. De Drijverestraat), ‘Fabrieksboantje’ (H. De Coenestraat)… Helaas dreigt die kennis met het verglijden van de tijd onherroepelijk verloren te gaan. Dat is bijzonder jammer, want niet alleen zijn die volksnamen een leuk weetje voor bezoekers, ze dragen ook bij aan de identiteitsbeleving van de eigen inwoners. In veel steden en gemeenten worden die volksnamen daarom toegevoegd aan de offici ële straatnaamborden. Vandaar mijn voorstel om dat ook in Brakel te doen.”

 Haegeman stelt voor om de hele bevolking te betrekken bij het optekenen van die volkseigen namen.

Jan Haegeman (N-VA): “Ik ken zelf wel een aantal van die typische namen in Nederbrakel, maar ongetwijfeld zijn er veel meer: ook in de andere deelgemeenten. Het lijkt me daarom aangewezen om — bijvoorbeeld via de sociale mediakanalen en de communicatiedienst van het gemeentebestuur- een ruimer project op poten te zetten waarbij de Brakelaars z élf betrokken worden en hun inbreng kunnen doen. Want het draait hier tenslotte om volkscultuur: die bestaat per definitie niet zonder de betrokkenheid van de Brakelaars zelf. Dergelijke manier van werken geeft bovendien ook de gelegenheid om wat bij te leren over de oorsprong van de benaming en van de verhalen die er rond hangen.”

Schepen Marijn Devalck  deelt deze gevoeligheid voor   volkscultuur en toonde zich inderdaad enthousiast over het voorstel.   Burgemeester Stefaan Devleeschouwer   sprong meteen op de kar en verwees naar soortgelijke voorbeelden in omliggende gemeenten. “Ik   denk daarbij om het project te koppelen aan de nakende algemene vernieuwing van de Brakelse straatnaamborden. En ook het samenbrengen van de oorsprong en de verhalen rond de straatnamen op bijvoorbeeld de website van de gemeente Brakel bleek bijval te kennen. Ik kijk er dan ook naar uit om dit project in de toekomst verder vorm te zien krijgen. Het financieel plaatje gaat zo enorm niet zijn.   Minimum twee plaatjes per straat gaat vlug over honderden – enkele duizenden naambordjes. Het logo kan dan ook aangepast worden.”

 

X