Zottegem, Herzele en St.-L.-Houtem met netwerk van vijf noodwoningen

Samenwerking van OCMW’s, politie en CAW

Binnen de eerstelijnszone Panacea slaan in Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem de lokale politie en de OCMWs van deze stad en gemeenten de handen in elkaar met het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) Oost-Vlaanderen. “Samen organiseren we een netwerk van vijf noodwoningen om hulp te bieden en een noodoplossing aan te reiken voor mensen en gezinnen in een acute noodsituatie die niet meteen bij familie of vrienden terechtkunnen en/of niet de financi ële draagkracht hebben om meteen een andere oplossing te vinden,” aldus Bart Dewaele van CAW Oost-Vlaanderen over het opzet van dit project. “De nood aan dit soort oplossingen is re ëel.”

Het netwerk omvat dus vooralsnog vijf noodwoningen: telkens één respectievelijk in en onder het beheer van het OCMW van Herzele en Sint-Lievens-Houtem, en drie in Zottegem waarvan twee onder het beheer van het OCMW Zottegem en één van CAW Oost-Vlaanderen. Omwille van de soms bijzondere aard of reden van opvang (gevallen van partnergeweld, personen die net een zwaar trauma opliepen, enz.) wordt het niet wenselijk geacht de exacte locatie van de noodwoningen mee te delen. Elke woning biedt plaats aan een gezin van vier personen, in twee woningen kunnen zelfs gezinnen van meer dan vijf personen tijdelijk onderdak vinden. Mensen en gezinnen die hiervoor in aanmerking komen en nergens anders terechtkunnen, kunnen aangemeld worden door de lokale politie, de drie OCMW’s en CAW Oost-Vlaanderen. Zij kunnen er twee weken verblijven (die termijn kan eventueel verlengd worden met nog twee weken) en worden tijdens hun verblijf begeleid door het CAW. Hen terug op weg helpen naar een gepaste woonsituatie en/of hulpverlening is daarbij het doel.

“Dit netwerk biedt een antwoord op een re ële nood op het terrein,” weten de hoofdinspecteurs De Buyst en De Cooman, teamchefs van de diensten Slachtofferbejegening en Jeugd & Gezin binnen de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. “Door deze samenwerking kunnen we bijvoorbeeld ook slachtoffers van zware woningbranden onmiddellijk onderdak geven. Dat deze tijdelijke verblijfplaats zich in eigen streek en dus nabij het werk of de school van de betrokkenen bevindt, is een extra voordeel.” Ook de bevoegde schepenen van de deelnemende OCMW’s zijn tevreden met de nieuwe samenwerking. “Als stad of gemeente hebben we niet altijd de middelen om meerdere noodwoningen te voorzien of voldoende doorstroom te realiseren. Door deze samenwerking zijn er voor elk van de partners meerdere woningen en meer aanklampende begeleiding beschikbaar,” voegen de bevoegde schepenen Sabrina Coppens (Sint-Lievens-Houtem), Hilde Van Impe (Herzele) en Peter Vansintjan (Zottegem) er nog aan toe. “Dat gemeenten in dezelfde regio of eerstelijnszone de handen in elkaar slaan, is een stap in de juiste richting en tegelijk een kosteneffici ënte oplossing.”